SVK:n kanta kalastuskomissaarille

SVK sai arvovaltaista tukea näkemyksilleen
Kalastuskomissaari Damanaki: Tieteellinen tieto ratkaisee lohikantojen suojelun,
11.3.2011 (SVK:n puheenjohtaja Markkulan ja kalastuskomissaari Damanakin tapaaminen)

Komissaari Damanaki ajaa EU:n yleisen kalastuspolitiikan radikaalia uudistamista, jossa päätavoitteena on kalakantojen kestävyyden saavuttaminen. Komissaarin linjauksiin ja viime vuosien hälyttäviin tutkimustuloksiin vedoten SVK esitti komissaarille lohen ammattikalastuksen kieltoa Itämerellä muutamiksi vuosiksi. Komissaarin vastaus oli rohkaiseva: ”kysymme tieteellistä tutkimustietoa”, ”on varmaa, että kantoja suojellaan”.

SVK esitteli näkemyksiään komissaarille

Kalastusasian komissaari Maria Damanaki vieraili Suomessa 10.-11.3.2011. Osana vierailua Euroopan komissio järjesti keskustelutilaisuuden alan keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien edustajille. Osanottajia tilaisuudessa oli kaikkiaan yli kaksikymmentä. SVK:n edustajana näkemyksiämme komissaarille esitteli puheenjohtaja Markku Markkula.
Keskustelun teemat ja suomalaisen tahojen esittävät huolenaiheet olivat hyvin moninaiset. Kalakantojen kestävyyden osalta muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n näkemykset olivat hyvin yhtenevät SVK:n kanssa.

Damanaki ”Radikaali uudistus välttämätön”

Komissaari Damanaki vakuutti sitoutuneensa kalastuspolitiikan radikaaliin uudistamiseen. Hän esitteli monipuolisesti linjauksiaan koskien EU:n kalastuspolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä. Kalakantojen kestävyyden turvaaminen nousi monta kertaa esille. ”Fish less, earn more” eli kalastetaan vähemmän ja silti ansaitaan enemmän, oli komissaarin selkeä linjaus. Muita linjauksia kaikkien noudatettavaksi olivat etenkin asianosaisten vastuullisuus, aluetason toimivalta, valmistelun avoimuus ja läpinäkyvyys sekä säännöt koskevat kaikkia.
Markku Markkula keskusteli komissaari Damanakin kanssa Itämeren lohitilanteesta jo tammikuun lopulla Brysselissä, kun komissaari esitteli EU:n alueiden komitean kokouksessa meri- ja kalastuspolitiikan linjauksiaan. Nyt aiheen käsittelyä oli hyvä jatkaa. Markkula nosti puheenvuoronsa kärjeksi vaatimuksen kaikkien osapuolten toimenpiteistä lohikantojen kestokyvyn palauttamiseksi. Sekä EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa linjaava ns. vihreä kirja että muut tutkimustulokset osoittavat nopeiden toimien välttämättömyyden.
Markkulan komissaarille luovuttama kirjallinen puheenvuoro on kokonaisuudessaan SVK:n verkkosivuilla. Markkula kuvasi myös virkistyskalastuksen yhteiskunnallis-taloudellista merkitystä.
”EU:ssa virkistyskalastajan käyttävät harrastukseensa 25 miljardia euroa. Nyt on siirryttävä toimenpiteisiin: tutkimustiedon perusteella on pikaisesti lopettava lohen ammattimainen kalastus koko Itämerellä kunnes lohikannat saadaan turvatuksi”, esitti Markkula.
Vastauksessaan lohen osalta Damanaki korosti, että ongelma on kiistaton kun lohikannat ovat liian pienet ja kun myös liian pieniä lohia pyydetään. Komissio kysyy tieteellistä tutkimustietoa ja neuvoa sekä laatii suunnitelman, jolla kantoja suojellaan ja pyyntiaikoja rajoitetaan niin merellä kuin kutujoissakin. Valmistelu tehdään läpinäkyvästi ja avoimesti hän lupasi.
Vastauksissaan esitettyihin muihin kysymyksiin komissaari korosti muun muassa kalan välttämättömyyttä ihmisten ravintona, virkistyskalastuksen terveysvaikutuksia, kalankasvatuksen merkitystä, maailmanlaajuisten säädösten tärkeyttä ja EU:n roolia saada kalastajat ja kauppa noudattamaan yhteisiä tiukkoja säädöksiä kaikkialla maailmassa.

Tarvitaan tahtoa löytää Suomen sisäinen yhteinen näkemys lohesta

Markkula keskusteli tilaisuuden jälkeen myös ammattikalastajien edustajien kanssa todeten, että kun tavoite kalakantojen kestävyydestä on yhteinen, on myös mahdollista löytää yhteisiä keinoja, joilla edetä. Tällainen on Markkulan mukaan muun muassa komissaarin EU:n alueiden komiteassa esittämä EU:n taloudellinen tuki ammattikalastajille, kun he siirtävät toimintaansa lohen kalastuksesta paremmin tuottavaan virkistyskalastus- ja elämysturismiin.
Tilaisuus täydensi hyvin komissaarin virallista ohjelmaa ja keskusteluja ministeriön edustajien kanssa. Maa- ja metsätalousministeriön virallinen tiedote on julkaistu ministeriön verkkosivuilla. Lohen osalta näyttää siltä, että ministeriö on ollut hyvin pidättyväinen omissa näkemyksissään. Tiedote toteaa ministeri Anttilan korostaneen, että lohen siimakalastusta Itämeren pääaltaalla on tarpeen valvoa tehostetusti ja että siinä saadun alamittaisen lohen määriä tulisi arvioida ja tarvittaessa nopeasti ryhtyä arvioinnin vaatimiin toimiin, kuten esimerkiksi kalastuskauden lyhentämiseen.