6.9.2021

Vapaa-ajankalastajat opastavat aikuisia kalastusharrastuksen alkuun

SVK on aloittanut pilottikokeilun, jossa kehitetään aikuisille suunnattua matalan kynnyksen kalastustoimintaa.