Taimenen pyyntimitta Suomenlahdella

Lausunto koskien rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitan nostoa Suomenlahdella ja siihen laskevissa vesistöissä Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten toimialueilla, 30.8.2016

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut lausunnolla olevaan päätösluonnokseen rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitan nostamiseksi 50 senttimetristä 60 senttimetriin 1.10.2016 alkaen Suomenlahdella. Päätöksellä ollaan palauttamassa pyyntimitta samaksi, kuin se oli ennen vuoden 2016 alusta voimaan astunutta uutta kalastuslakia. SVK esittää lausuntonaan seuraavaa:

Rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitan nosto takaisin 60 senttimetriin on erittäin kannatettava toimenpide. Samalla se on kannustava osoitus uuden kalastuslain kalastusviranomaiselle antamasta mahdollisuudesta muuttaa pyyntimittoja lain tavoitteita paremmin vastaavaksi. Korkeampi pyyntimitta ohjaa erityisesti verkkokalastusta solmuvälien kasvattamisen kautta suurempiin saalisyksilöihin, jolla vähennetään äärimmäisen uhanlaisen, kokonaan rauhoitetun rasvaevällisen meritaimenen sivusaaliskuolleisuutta. Alamitan takaisinkorotus vakiinnuttaa saalistaimenien minimikoon siihen mittaan, johon vapaa-ajankalastajat ovat edellisinä vuosina juuri tottuneet.

Huolestuttavana SVK pitää sitä, että kalastusasetuksessa (3 §) ELY-keskukselle annettu toimivalta korottaa kalojen pyyntimittaa enintään 20 % ei riitä taimenen kohdalla asettamaan pyyntimittaa niin korkeaksi, että kasvu lisääntymiskokoon turvattaisiin. Vaeltavat järvi- ja meritaimennaaraat sukukypsyvät usein vasta 60-70 senttisinä. Kalastuslainsäädäntöä tulisi muuttaa antamalla kalastusviranomaiselle laajemmat mahdollisuudet pyyntimittojen muuttamiseen, jotta niillä voitaisiin saavuttaa kalastuslain keskeisenä tavoitteena oleva kalojen luontaisen elinkierron turvaaminen.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kannattaa meritaimenen pyyntimitan nostoa 60 senttimetriin Suomenlahdella ja siihen laskevissa vesistöissä.