Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen kalastuksensäätely

Lausunto Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen kalastuksensäätelyn hakemuksesta, 23.2.2023 varely

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen kalastuksensäätelyn hakemukseen ja lausuu hakemuksesta kunnioittavasti seuraavaa.

TAUSTAA

Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on hakemuksellaan 9.11.2022 pyytänyt, että Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) asettaisi seuraavat kalastuskiellot seuraavin perusteluin:

Mustionjoen (Svartå) ja Fiskarsinjoen (Fiskars å) edustat, Brunkombäcken ja Borgbyträsk: 1.8.–30.11. kaikki kalastus kielletty. Perustelut: vaelluskalojen kutunousun turvaaminen.

SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖN KANTA

SVK muistuttaa, että kalastuslain 53 § ja 54 § mukaan rajoitukset tai kiellot eivät saa rajoittaa kalastusoikeuden hyödyntämistä eikä heikentää mahdollisuutta hyödyntää yleiskalastusoikeuksia enempää, kuin on välttämätöntä rajoituksen tai kiellon tavoitteen saavuttamiseksi ja toteuttamiseksi.

Mustionjoen (Svartå) ja Fiskarsinjoen (Fiskars å) edustat, Brunkombäcken ja Borgbyträsk

SVK:n mukaan riittäviä perusteita hakemuksen hyväksymiselle esitetyssä laajuudessa ei ole esitetty. Kalastusalue viittaa hakemuksessaan hyväksyttyyn käyttö- ja hoitosuunnitelmaansa, jossa esitetty kalastuskielto perustuu lohen ja taimenen kulun turvaamiseen Pohjanpitäjänlahteen laskeviin Fiskarsin- ja Mustionjokeen. Tavoite on sinänsä hyvä, mutta nykyinen kalastuslaki jo turvaa vaelluskalojen kulkua merestä lisääntymisalueilleen kieltämällä jokisuualueella vaelluskaloille vahingollisimmat pyyntimuodot, eli verkkokalastuksen (ajalla 15.8.–31.10.) yhden kilometrin, isorysäpyynnin kolmen kilometrin sekä troolauksen ja nuottauksen viiden kilometrin säteellä jokisuusta. SVK katsoo, että vaelluskalojen kutunousun ja kalastuskuolleisuuden kannalta suurin riski liittyy verkkokalastukseen ja esittää, että verkkokalastuksen lisärajoittaminen hakijan esittämällä alueella olisi tarkoituksenmukaisin täydennys turvaamaan vaelluskalojen kutuvaellusta. SVK myös kannattaa verkkokalastuskiellon ylettämistä marraskuun loppuun saakka, sillä kalastuslain mukainen lokakuun loppuun asti yltävä verkkokalastuskielto ei välttämättä turvaa myöhäisempien kudulle nousijoiden matkaa ja toisaalta marraskuussa alueelta olisi todennäköisesti saatavilla saaliiksi vain kudulta palaavia heikkokuntoisia emokaloja. Verkkokalastuskiellon aikaistamiseen 1.8. alkaen SVK:lla ei ole kantaa, mutta on kiinnostunut kuulemaan sen puolesta puhuvat perustelut.

SVK katsoo verkkokalastuksen lisärajoittamiseen keskittyvän ehdotuksensa olevan kalastuslain mukainen ja rajoittava vain sitä kalastusta, mikä on tarpeen tavoitteen saavuttamisen kannalta. Muiden kalastusmuotojen rajoittamiseen ei SVK:n mielestä ole olemassa mitään perusteluita.