Toiminnanjohtaja Markku Marttinen

Toiminnanjohtaja Markku Marttinen

Markku aloitti SVK:n toiminnanjohtajana syksyllä 2016. Hän on työskennellyt aikaisemmin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksissa hoitaen kalataloushallinnolle kuuluvia asiantuntija- ja johtotehtäviä sekä ollut kehittämässä kalavarojen kestävää käyttöä ja hoitoa ja laatimalla mm. vapaa-ajankalastusstrategioita. Lisäksi hän on edistänyt aktiivisesti uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä.
Koulutukseltaan Markku on hydrobiologi (FK).
Markun tehtäviin kuuluvat järjestön hallinto ja vapaa-ajankalastuksen monipuolinen edistäminen. Hän haluaa vahvistaa tiedon lisäämistä vapaa-ajankalastuksen sosioekonomisista vaikutuksista, nopeuttaa kalatiestrategian toteutumista ja edistää kestävää kalastusta.
”Vapaa-ajankalastuksen hyvinvointi- ja talousvaikutuksia ei Suomessa vieläkään ymmärretä riittävästi. Työtä riittää vielä myös kovasti vaelluskalakantojemme nykyisen alennustilan kohentamisessa”, hän kertoo.
Vapaa-ajallaan Markku lukee paljon kirjallisuutta ja harrastaa mökillään mm. kalastusta.

puh. 044 759 9717, s-posti: markku.marttinen(at)vapaa-ajankalastaja.fi