Toimintaohje

Virkistyskalastajien edustajan toimintaohje

– Osallistuu aktiivisesti kalastusalueensa toimintaan ja käy kokouksissa.
Vähintään seuraa kokousten asialistoja ja päätöspöytäkirjoja.

– Muistaa toimivansa kalastusalueella kaikkien virkistyskalastajien
edustajana.

– Toimii erittäin läheisessä yhteistyössä muiden virkistyskalastusjärjestöjen
edustajien kanssa.

– On tutustunut kalastusalueensa käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sekä ottaa
siihen kantaa uusimisen yhteydessä.

– Hankkii perustiedot kalastusaluetoimintaan liittyvästä lainsäädännöstä ja
hallintomenettelystä.

– Pyrkii osallistumaan kalastusalueen hallituksen toimintaan tai vaikuttamaan
siihen, että virkistyskalastajilla ylipäätään on edustus kalastusalueen
hallituksessa.

– Toimii aktiivisesti kalastusalueen kokouksessa ja pyrkii tekemään omia
perusteltuja esityksiä.

– On yhteistyökykyinen kalastusalueella toimiessaan.

– Tuntee kalavesillä vallitsevan käytännön tilanteen ja seuraa myös vesien
tilaa sekä avustaa kalastusaluetta vapaa-ajankalastusta koskevien tietojen
hankkimisessa.

– Huolehtii tiedonkulusta ja yhteydenpidosta piiritasolla ja ilmoittaa
tarvittaessa merkityksellisistä asioista keskusjärjestöille.