Kauppa

Kejserligt Kalas

10,00 3,00

Hanterings- och tillredningsråd för mindre nyttjade fiskearter

Osasto:
Kuvaus

Av Finlands nästan hundra fiskarter har endast drygt tjugo varit föremål för fångst. Av dessa påtreffas i fiskdisken numera endast knappt tio och mera regelbundet bara några få. Varför har utbudet av de inhemska fiskarterna minskat och varför importerar man istället främmande fiskarter och -produkter från andra länder?

Det verkar som om vi håller på att glömma ett mångsidigt nyttjande av våra fiskar och speciellt de s.k. bifångstarterna duger bara till foder – och inte alltid ens till det. Vi kan inte heller alltid behandla de olika vilda fiskarterna på ett sätt som deras egenskaper förutsätter. I vår matkultur har kanske en benfri och skinnlös helfilé alltför ensidigt stått i blickpunkten. Tillika hör till marknadsföringen av Sydeuropas solstränder gourmetstunder med hela och t.o.m. oöppnade halstrade fiskar.

Denna handledning har tillkommit genom ett sammarbete mellan organisationer som noterat förändringen. Målet med skriften är att väcka medbårgarna till att märka våra fiskars mångsidighet, att effektivera ett förnuftigt nyttjande av naturresurserna och att göra matkulturen mera levande.

Broschyren presenterar de viktigaste bifångsternas hantering och bjuder på recept. Råden för hantering är inte ”de enda riktiga”, men vi tror att nyttiga principer kan erhållas ur råden.