Vapaa-ajankalastajat upottavat joulukuusia turoiksi poikkeusjärjestelyin

Vapaa-ajankalastajat upottavat joulukuusia turoiksi poikkeusjärjestelyin

Ahvenen mätinauhoja kututuroksi lasketun joulukuusen oksilla. Kuva: Juha Ojaharju.

Vapaa-ajankalastajat upottavat joulukuusia turoiksi poikkeusjärjestelyin

Koronatilanne aiheuttaa muutoksia myös Suomen Vapaa-ajankalastajien järjestämiin turotapahtumiin. Tapahtumat järjestetään uusimpien ohjeiden ja rajoitusten mukaan, eikä turvallisuudesta tingitä. Kututuroiksi lahjoitettavia kuusia otetaan vastaan tapahtumapaikoilla ja järjestäjät upottavat ne myöhemmin jään alle. Veteen upotettavilla joulukuusilla luodaan kaloille kutupaikkoja.

Loppiaisen turotapahtumat toteutetaan tänä loppiaisena AVI:n ohjeiden mukaisin poikkeusjärjestelyin. Tapahtuma-alueet rajataan ja alueella saa olla enintään kymmenen henkilöä kerrallaan. Kuusia otetaan vastaan yksi kuusen tuoja kerrallaan ja muiden toivotaan odottavan omaa vuoroaan hieman kauempana, turvaetäisyyksiä noudattaen.

Ahvenen mätinauhoja kututuroksi lasketun joulukuusen oksilla. Kuva: Juha Ojaharju.

Kuuset upotetaan jäätilanteesta riippuen joko samana päivänä, tai myöhemmin jäiden vahvistuttua. Kaikki tapahtumiin tuodut kuuset päätyvät jään alle kututuroiksi. Veteen upotettavien kuusten avulla luodaan kaloille sopivia lisääntymispaikkoja, joihin ne voivat kutea. Mätimunista kuoriuduttuaan pienet kalanpoikaset lymyilevät kuusten oksien suojissa, josta ne löytävät itselleen sopivaa ravintoa. Kalojen kutupaikoista on huutava pula kaupunkien ja taajamien rakennetuissa rantavesissä. Kuusen upottaminen on fiksu teko Itämeren puolesta.

Vaasan turotapahtuma järjestetään keskiviikkona 6.1. Paikkana on kalastuslaiturin edusta Onkilahden Palosaaren puoleisessa rannassa. Kokkolassa kuusia vastaanotetaan lauantaina 9.1. Tapahtumapaikkana on Friisin saari, eli Isokari. Tapahtumat järjestetään yhdessä paikallisten kalastusseurojen kanssa. Kumpikin turotapahtuma järjestetään klo 10-14.

Linkit tapahtumien fb-sivuille
Vaasa: https://www.facebook.com/events/3605022369584468
Kokkola: https://www.facebook.com/events/1078105619303992

Lisätietoja turoista: http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/kututurot/

Videot kuusien upottamisesta: https://youtu.be/0WsJRzNc36I
https://youtu.be/hfd-X-TPLGA (tekstitys ruotsiksi)
Lisätietoja:
Kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju, puh. 045 113 3050, juha.ojaharju@vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 490 seurassa toimii yhteensä noin 36 000 kalastuksen harrastajaa.

 

————————————————————————————————————

Julgranar blir risvasar med undantagsarrangemang

Även julgranssänkningarna påverkas av den rådande Corona situationen. Evenemangen ordnas enligt de nyaste begränsningar för sammankomster. Risvasar för donation tas emot på evenemangsställen och organisatörerna sänker dem under isen vid ett senare tillfälle. Julgranar som sänks i vattnet skapar lekområden för fisk.

Trettondags risvasevenemang ordnas detta år enligt Regionförvaltningsverkets rekomendationer. Evenemang områden avgränsas och endast tio personer får närvara samtidigt. Granar tas emot en åt gången och andra önskas vänta på sin tur längre borta och med säkerhetsavstånd i beaktan.

Granarna sänks endera under evenemangsdagen eller senare, då isen blivit tjockare. Alla julgranar som doneras kommer att sänkas som risvasar. Med hjälp av julgranar som sänks under ytan skapar man lekområden för fisk. Då ynglen kläcks stannar de kvar vid julgranen där de hittar så väl föda som skydd. I de bebyggda strandmiljöerna i närheten av städer råder akut brist på lämpliga lekområden. Att sänka sin gran är en gärning för Östersjön.

Risvasevenemanget i Vasa ordnas 6.1. Som ställe fungerar framsidan av fiskebryggan i Metviken, på Brändös sida. I Karleby tas granar emot lördagen den 9.1. Evenemanget ordnas på Storgrundet. Båda evenemangen ordnas kl 10-14 tillsammans med lokala fiskeföreningar.

Mer info om risvasar (på finska): http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/kututurot/

Tillägsinformation:
Fiskeriexpert Juha Ojaharju, tel. 045 113 3050
Projektledare Östersjön 2.0 Roosa Mikkola, tel. 044 740 3144

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation (FFC) är vårt lands största organisation för fritidsfiskare. FFC befrämjar fritidsfiskares fiskemöjligheter och ger råd och hjälp angående hållbart fiske åt både organiserade och oorganiserade fritidsfiskare. I organisationens 13 fritidsfiskedistrikt ingår 490 klubbar, med sammanlagt ca 36 000 medlemmar.