Turotapahtumissa tehtiin joulukuusista ahventen kutualustoja

Turotapahtumissa tehtiin joulukuusista ahventen kutualustoja

Vaasassa ja Kokkolassa upotettiin loppiaisviikonloppuna joulukuusia jään alle kututuroiksi. Joulukuusista tehdyt turot toimivat kalojen lisääntymispaikkoina sekä tarjoavat suojaa ja ravintoeläimiä kasvaville poikasille. Vaasassa turojen merkeissä oltiin liikkeellä jo kolmatta kertaa.
Turoille on maassamme runsaasti tarvetta, sillä rantarakentaminen ja ruoppaukset ovat hävittäneet kutupaikkoja laajoilta alueilta. Huutavin pula kutupaikoista on kaupungeissa ja niiden lähivesillä, sillä rannikkokaupunkiemme rannoista keskimäärin puolet, joissain tapauksissa jopa 80% on rakennettuja.

Vaasasn turotapahtuma järjestettiin loppiaislauantaina, jolloin kuusi perinteisesti riisutaan koristeista ja viedään ulos. Ihmiset toivat kuusiaan paikalle vilkkaaseen tahtiin ja tapahtuman päätyttyä laskettiin, että jään alle oli upotettu päivän aikan noin 90 joulukuusta. Seuraavana päivänä, eli sunnuntaina tempaistiin turotapahtuman merkeissä Kokkolassa. Ensi kertaa Kokkolassa järjestetty tapahtuma onnistui sekin hyvin; uusia tuotiin ja upotettiin 20 kappaletta. Kumpikin tapahtuma keräsi osallistujien taholta kehuja ja vastaavia tapahtumia toivottiin järjestettävän myös seuraavana vuonna.


Veljekset Kaarle ja Leimu työnsivät yhteistuumin joulukuusensa jään alle. Kuva: Juha Ojaharju

Joulukuusien upotuspaikat valittiin kummassakin kaupungissa niin, että ne eivät ole veneilijöiden tiellä, eivätkä haittaa kalastusta. Turojen paikallaanpysyminen varmistettiin niin, että kaikkiin veteen laskettuihin joulukuusiin sidottiin ensin tiiliskivi painoksi. Turojen laskeminen vaatii vesialueen omistajan luvan. Näissä tapauksissa luvat haettiin ja saatiin vesialueen omistajilta, eli Vaasan ja Kokkolan kaupungeilta.

Joulukuusien upottaminen kututuroiksi on osa SVK:n Koolla on Väliä-hanketta.
Turotapahtumat järjestettiin yhteistyössä paikallisten kalastusseurojen kanssa. Vaasassa turoja olivat laskemassa Vaasan Urheilukalastajien ja Pilk Kingsin aktiivit. Kokkolassa talkoolaisina toimi Specimen Finland-seuran jäseniä.