Turve tukehduttaa vesistöjä

Humus muuttaa vesistöjen valaistusolosuhteita, eikä valo pääse enää syvälle.

Turve tukehduttaa vesistöjä

Iso osa maamme soista ja turvemailla sijaitsevista metsistä on ojitettu. Ojitukset aiheuttavat lukuisia ongelmia kaloille ja vesistöille.

Soiden ja turvemaiden osuus maamme maapinta-alasta on noin 9,3 miljoonaa hehtaaria, eli noin kolmannes. Alun perin soita ja turvemaita on ollut yli 10 miljoonaa hehtaaria, mutta ojitukset ja kuivatukset ovat muuttaneet niitä metsäksi ja pelloiksi. Lähes kuusi miljoonaa hehtaaria Suomen soista- ja turvemailla sijaitsevista metsistä on ojitettu. Maamme suo-ojien yhteenlaskettu pituus on 1,3–1,4 miljoonaa kilometriä.

Turvemailla ja niiden vaikutusalueella sijaitsevat vesistöt ovat luonnostaan tummia. Väri on peräisin turvemailta vesiin kulkeutuneesta humuksesta. Ojituksien myötä humuksen kulkeutuminen vesistöihin lisääntyy ja sillä on monenlaisia negatiivisia vaikutuksia vesistöihin ja niiden eliöstöön.

Lue millaisia ovat humuskuormituksen vaikutukset kalakannoille.