Työpaikkailmoitus

Vanhankaupungin suvanto. Kuva: Jaana Vetikko.

Työpaikkailmoitus

Helsinki-Espoon kalatalousalueen hallitus hakee osa-aikaista toiminnanjohtajaa vakituiseen tehtävään. Tehtävässä voi osapuolena olla paitsi henkilö, myös yhteisö, yhtiö tai yhdistys. Valitun hakijan kanssa tehdään toimeksiannon luonteinen sopimus.

Toiminnanjohtaja hoitaa kalatalousalueen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän muun muassa vastaa siitä, että kalatalousalueen kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Lisäksi toiminnanjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Tehtävään valitulta edellytetään:

  • kalatalousalan koulutusta
  • taloushallinnon ja hallintokäytäntöjen osaamista
  • olemassa olevaa kontaktiverkkoa kalatalouskenttään
  • suomenkielen erinomaista – ja ruotsinkielen hyvää osaamista

Koeajan pituus on 3 kuukautta.

Vapaamuotoinen hakemus palkkatoiveineen tulee toimittaa viimeistään 29.3.2019 osoitteeseen Sahaajankatu 20 A 22, 00880 Helsinki.

Päätös tehdään huhtikuun loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa Helsinki-Espoon kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Hannu Lehtonen p. 0400 850437