Puolueilta laaja kannatus

Vapaa-ajankalastuksen ja luontaisten kalakantojen edistäminen saivat eduskuntapuolueilta laajan kannatuksen

Nykyiset yleiskalastusoikeudet nauttivat laajaa kannatusta ja vapaa-ajankalastuksen harjoittamisen edellytyksiä halutaan edistää. Lähes kaikki puolueet kannattavat varauksettomasti vesilain tarkistamista kalatalousvelvoitteen määräämiseksi vanhoihin vesivoimalalupiin sekä yleisen edunvalvonnan pysymistä itsenäisenä hallinnon uudistuksissa. Itämeren lohikiintiöissä pidetään tieteellistä neuvoa tärkeänä, mutta moni puolue toivoo niihin joustonvaraa. Kalastusjärjestöjen valitusoikeuden kirjaaminen kalastuslakiin jakaa puolueita eniten.

Tulevaan eduskuntavaaliin liittyen Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) lähetti vuodenvaihteessa puolueiden ryhmäpuheenjohtajille kyselyn. Kysymykset koskivat puolueiden suhtautumista nykyisiin yleiskalastusoikeuksiin sekä toimenpiteisiin, joilla pyritään edistämään vapaa-ajankalastusta, parantamaan kalastusjärjestöjen valitusoikeutta, saamaan kalatalousvelvoitteet vanhoihin vesivoimaloihin, turvaamaan maakuntauudistuksessa yleisen edun riippumaton valvonta sekä järjestämään lohenkalastus kestävästi.

Puolueita pyydettiin antamaan kouluarvosanat järjestön esittämien toimenpiteiden tärkeydestä sekä antamaan lisäksi niihin tarkentavia vastauksia. Kyselyyn vastasivat kaikki eduskuntapuolueet paitsi Liike Nyt ja Tähtiliike.

Järjestön esittämät kysymykset ja puolueiden vastaukset ovat luettavissa SVK:n sivuilla www.vapaa-ajankalastaja.fi/vaalikysely.

”On todella upeaa, että suomalaiseen elämänmuotoon, kulttuuriin ja luontosuhteeseen olennaisesti liittyvä vapaa-ajankalastus ja elinvoimaiset kalakannat nauttivat näin laajaa kannatusta maamme puoluekentässä. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan pysyvätkö puolueiden esittämät lupaukset myös tulevassa eduskunnassa”, toteaa toiminnanjohtaja Markku Marttinen.

Nyt voi puolueiden kantojen lisäksi katsoa ensimmäistä kertaa myös kansanedustajaehdokkaiden kannat virtavesien tulevaisuuden suhteen virtavesivaalit.fi.

Lisätietoja:
SVK, toiminnanjohtaja Markku Marttinen, puh. 044 759 9717, markku.marttinen@vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 506 seurassa toimii yhteensä noin 38 000 kalastuksen harrastajaa.