Kristillisdemokraattien vastaukset vaalikyselyyn

Kristillisdemokraatit

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian tahtotilan toteuttamisen sisällyttämistä hallitusohjelmaan?

Vastaus: Kouluarvosana 10.

Miten puolueenne aikoo edistää vapaa-ajankalastusta edellä mainitun tahtotilan mukaisesti?

Vastaus: Säilyttämällä maksut kohtuullisina sekä panostamalla luonnon- ja vesiensuojeluun.

Puolueenne suhtautuminen nykyisiin yleiskalastusoikeuksiin: a) ovat sopivat, b) tulisi laajentaa, miten? c) tulisi supistaa, miten?

Vastaus: Nykyiset ehdot ovat sopivat, kalastusmaksu on tarpeellinen mutta on hyvä rajata nuoret ja seniorit sen ulkopuolelle.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää kalastuslain tarkistamista siten, että lain muutoksenhakupykälään nimetään ne kalatalousjärjestöt, joilla on valitusoikeus alueellisen viranomaisen tekemistä kalastuksen säätelypäätöksistä?

Vastaus: Kouluarvosana 6. Pidämme nykylakia hyvänä tältä osin. Yhteistyötä on kuitenkin syytä kehittää lain hengen mukaisesti ja järjestöjä kuulla päätöksiä tehdessä. Mikäli tarve on ilmeinen, voidaan lakia tältä osin kuitenkin tarkistaa.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vesilain tarkistamista siten, että vailla kalatalousvelvoitetta oleviin vanhoihin voimalalupiin voidaan jälkikäteen määrätä kalatalousvelvoite kalatien rakentamiseksi luvan haltijan kustannuksella?

Vastaus: Kouluarvosana 8. Puolue on avoin lain muutokselle. Asia tulee selvittää.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää yleisen edun riippumattoman valvonnan turvaamista Luovassa ja maakunnissa?

Vastaus: Kouluarvosana 10. Yleisen edun valvonta on oleellinen osa viranomaisten tehtävää. Nähtäväksi jää miten maakuntauudistus lopulta toteutuu.

Miten tärkeänä puolueenne pitää tieteellisen neuvonannon noudattamista Suomen muodostaessa kantaa Itämeren lohikiintiöiksi?

Vastaus: Kouluarvosana 9.

Miten lohenkalastus Suomessa tulisi puolueenne mielestä järjestää?

Vastaus: Asiantuntijoita on kuultava mutta lohikiintiöitä asettaessa on ollut ongelmia raportoinnin kanssa. Suosituksen mukainen tarve kiintiön pienentämiselle on syntynyt lähinnä puolalaisten väärinraportointien vuoksi, jolloin kiintiön asettamisen yhteydessä tulee käyttää kokonaisharkintaa.