RKP:n vastaukset vaalikyselyyn

Ruotsalainen kansanpuolue

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian tahtotilan toteuttamisen sisällyttämistä hallitusohjelmaan? 

Vastaus: Kouluarvosana 8. Vapaa-ajankalastus on tärkeä osa Suomalaista vapaa-ajan perinnettä ja tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa.

Miten puolueenne aikoo edistää vapaa-ajankalastusta edellä mainitun tahtotilan mukaisesti?

Vastaus:

Puolueenne suhtautuminen nykyisiin yleiskalastusoikeuksiin: a) ovat sopivat, b) tulisi laajentaa, miten? c) tulisi supistaa, miten?

Vastaus: Ovat sopivat.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää kalastuslain tarkistamista siten, että lain muutoksenhakupykälään nimetään ne kalatalousjärjestöt, joilla on valitusoikeus alueellisen viranomaisen tekemistä kalastuksen säätelypäätöksistä?

Vastaus: Kouluarvosana 6. Lähtökohtamme on, että nykyinen järjestelmä on riittävä, mutta valitusoikeuden laajentamista voisi selvittää.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vesilain tarkistamista siten, että vailla kalatalousvelvoitetta oleviin vanhoihin voimalalupiin voidaan jälkikäteen määrätä kalatalousvelvoite kalatien rakentamiseksi luvan haltijan kustannuksella?

Vastaus: Kouluarvosana 7. Kysymys on aiheellinen ja asiaa tulisi selvittää.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää yleisen edun riippumattoman valvonnan turvaamista Luovassa ja maakunnissa?

Vastaus: Kouluarvosana 8. Yleisen edun riippumaton valvonta on aina olennainen osa valvonnasta.

Miten tärkeänä puolueenne pitää tieteellisen neuvonannon noudattamista Suomen muodostaessa kantaa Itämeren lohikiintiöiksi?

Vastaus: Kouluarvosana 8. Päätöksenteon pitää aina perustua tieteelliseen tietoon.

Miten lohenkalastus Suomessa tulisi puolueenne mielestä järjestää?

Vastaus: Nykyinen käytäntö on riittävän hyvä.