Valitaan valoisuus, allekirjoita aloite

Kellojen siirtäminen talviaikaan haittaisi huomattavasti mm. iltapilkkikilpailujen järjestämistä keväisin. Kuva: Jaana Vetikko.

Valitaan valoisuus

EU:ssa on päätetty, että kellojen siirtämisestä luovutaan ilmeisesti vuonna 2021. Jokainen maa saa itse päättää, mihin aikaan kellonsa tuolloin jättää. Muu Eurooppa näyttää valinneen nykyisen kesäajan pysyväksi ajaksi, mutta Suomi kallistuu pimeyteen. Miksi?
Suomen Latu on tehnyt selvityksen eri vaihtoehtojen vaikutuksesta valoisan harrastusajan määrään. Sen perusteella pysyvä kesäaika lisäisi valoisan ajan määrää kello 16-20 välillä maantieteellisestä sijainnista riippuen 40-90 tuntia verrattuna nykytilanteeseen.
Pysyvä kesäaika parantaisi myös kalastuksen harrastamisedellytyksiä etenkin arki-iltaisin, jolloin järjestetään suuret määrät mm. kilpailuja ja muita tapahtumia.
Valolla on suuri merkitys ulkoiluharrastuksiin ja sitä kautta ihmisten terveyteen. Siksi on toivottavaa, että se otettaisiin huomioon yhtenä tärkeimpänä argumenttina, kun harkitaan siirtymistä uusiin aikajärjestelmiin.
Kansalaisaloitteen pysyvään kesäaikaan siirtymisestä voi allekirjoittaa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4165.

Kellojen siirtäminen talviaikaan haittaisi huomattavasti mm. iltapilkkikilpailujen järjestämistä keväisin. Kuva: Jaana Vetikko.