Lausunto Vanhankaupunginkosken ja Suvannon erityiskalastusalueen määräyksistä v. 2017

Lausunto Vanhankaupunginkosken ja Suvannon erityiskalastusalueen määräyksistä v. 2017

Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö lausuu vuoden 2017 Vanhankaupunginkosken ja Suvannon erityiskalastusalueen määräyksistä seuraavanlaisesti:

Vanhankaupunginkosken erityiskalastuskohde on jaettu kahteen alueeseen; suvanto ja koski. Suvantoalueelle myydään oma lupa ja koskialueelle oma. Suvantoalueen rajoitukset ja määräykset ovat pääosin linjassa kestävän kalastuksen kanssa. Koskialueen perhokalastuspäivinä on sallittua käyttää enintään kolmea (3) yksihaarakoukkua. Sitä isompi määrä kasvattaa riskiä kalojen tahattomaan ulkopuoliseen tarttumiseen. Näin ollen SVK suosittelee säännön muokattavan muotoon: ”Perhokalastus (parittomat päivät) … sallittua käyttää enintään kaksi yksihaara- tai yksi kaksihaarakoukkua…”. Uistinkalastussäännöissä sallitaan vastaavasti yhden kolmihaarakoukun tai kolmen yksihaarakoukun käyttöä. Keskusjärjestön mielestä sääntö tulisi muuttaa muotoon ”Uistinkalastus (parilliset päivät) … saa käyttää yhtä kolmihaarakoukkua tai kahta (2) yksihaarakoukkua…”. Näin kalojen tahaton ulkopuolinen tarttumisriski vähenee huomattavasti.

SVK:n mielestä kuhan alamitta voisi molemmilla alueilla nostaa lakisääteisestä 42cm:stä 45cm:iin. Korkeampi alamitta parantaisi kuhien mahdollisuutta kutea ennen saaliiksi joutumista ja samalla Vanhankaupunginkoski toimisi ko. asiassa esimerkkinä ja suunnanantajana muille lähiseudun kalastusalueille.

Kosken määräyksissä todetaan seuraavaa: ”kalojen alamitat: lohi  60 cm, taimen  60 cm ja kuha  42 cm,  saaliskiintiöt: siika, lohi, taimen, kirjolohi, toutain, hauki ja kuha; 3 kalaa / kalastusvuoro, joista yksi saa olla rasvaeväleikattu taimen tai lohi ”. Tämä on SVK:n näkemyksen mukaan ilman muuta syytä korjata niin, että saaliskiintiössä kaikkien taimenten on oltava rasvaeväleikattuja.

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön puolesta,

Markku Marttinen
Toiminnanjohtaja
Vanha Talvitie 2-6 A 11
00580 Helsinki
p. 044 759 9717
s-posti: markku.marttinen(at)vapaa-ajankalastaja.fi