Vapaa-ajankalastajia nyt 1,8 miljoonaa

Vapaa-ajankalastajien määrä lisääntyi vuonna 2022 lähelle kahta miljoonaa
– SVK:lla merkittävä panos vapaa-ajankalastuksen suosion kasvattamisessa

Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi lokakuun lopussa uudet vapaa-ajankalastus-tilastot, joiden mukaan vapaa-ajankalastajien määrä kasvoi viime vuonna 1,8 miljoonaan. Vapaa-ajankalastus 2022 -tilaston mukaan suhteellisesti eniten lisääntyi 25–44-vuotiaiden kalastajien määrä, jossa kasvua oli yli 50 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Kalastaminen yleistyi Luken tilastojulkaisun mukaan sekä miesten että naisten keskuudessa. Miehistä kalasti 43 prosenttia ja naisista 23 prosenttia. Naisten kalastaminen lisääntyi suhteellisesti enemmän kuin miesten. Naisten harrastajamäärä kasvoi 28 ja miesten 16 prosenttia, kun verrataan vuosia 2022 ja 2020.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna ainoastaan 18–24-vuotiaiden kalastajien määrä pieneni. Kaikkein innokkaimmin kalastivat lapset ja nuoret, 10-17-vuotiaista pojista kaksi kolmasosaa kävi kalassa vuonna 2022.

”Vapaa-ajan kalastajien määrä on ollut koko 2000-luvun alkupuolen laskussa. Vuoden 2012 jälkeen vapaa-ajankalastajien määrä vakiintui noin puoleentoista miljoonaan, kunnes nousi vuonna 2022 samalle tasolle, jolla se oli vuonna 2008”, kertoo yliaktuaari Pentti Moilanen Lukesta.

Vapaa-ajankalastajien työllä merkittävä vaikutus harrastusmäärien kasvussa

Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) toiminnanjohtaja Olli Saaren mielestä tuoreet tiedot vapaa-ajankalastuksen kasvaneesta suosiosta kertovat, että kalastuksen vetovoimaisuus on tallella.
”Vuoden 2022 kalastajamääriä tuskin selittää enää vain koronapandemian kalastusharrastusta vauhdittanut vaikutus, vaan aktiivinen työ kalastusharrastuksen edistämiseksi ja lisäämiseksi. Esimerkiksi me Suomen Vapaa-ajankalastajat olemme panostaneet paljon sekä nuorten että perheiden, mutta myös naisten ja uusien aikuisten saamiseksi mukaan kalastusharrastukseen. Uskomme, että erityisesti Mimmit kalastaa -toiminnallamme on ollut suuri merkitys naisten kalastusharrastuksen vauhdittamisessa.”

Suomen Vapaa-ajankalastajat iloitseekin, että naisten harrastajamäärä on kasvanut suhteellisesti miehiä enemmän. Samalla SVK toteaa, että uusimpien tuloksien valossa ei tule tehdä hätiköityjä ratkaisuja kalatalouden edistämisen rahoittamisen lisäämisestä nostamalla kalastonhoitomaksun yläikärajaa, vaan muistuttaa kasvupotentiaalia olevan todistetusti nykyistenkin maksuikäisten joukossa.

Suurin osa saaliista ahventa ja haukea

Luken tilastojen mukaan vapaa-ajankalastajien saalis vuonna 2022 oli hieman yli 36 miljoonaa kiloa, josta 2,5 miljoonaa kiloa vapautettiin elävänä. Yli puolet vapaa-ajankalastajien saaliista oli ahventa ja haukea. Kolmanneksi yleisin saalislaji oli kuha, jonka osuus kokonaissaaliista oli noin 12 prosenttia.

”Vapaa-ajankalastajat pyytävät merkittävän osan Suomen kalansaaliista. Vuonna 2022 vapaa-ajankalastajien saalis oli sisävesillä yli viisinkertainen kaupallisen kalastuksen saaliiseen verrattuna. Merialueella vapaa-ajankalastuksen ja kaupallisen kalastuksen saalismäärät olivat suunnilleen samansuuruiset, jos silakkaa ja kilohailia ei lasketa mukaan”, yliaktuaari Miikka Husa Lukesta kertoo.

Yli puolet vapaa-ajankalastajien saaliista saadaan vapapyydyksillä

Luken selvityksestä ilmenee, että vapapyydyksillä saatiin 54 prosenttia vapaa-ajankalastajien saaliista. Vapapyydyksistä eniten saalista saatiin heittovavalla ja vetouistimella. Verkoilla saatiin 33 prosenttia saaliista, kun vastaava luku vuonna 2020 oli 36 prosenttia. Vuoteen 2020 verrattuna eniten kasvoi ongella (kasvua 2 miljoonaa kiloa), vetouistimella (kasvua 1,3 miljoonaa kiloa) ja pilkillä (kasvua 1,2 miljoonaa kiloa) saatu saalis.

Tietoa tilastosta

Tiedot perustuvat väestörekisteristä poimittuun 11 000 asuntokunnan otokseen ympäri Suomea. Heille lähetettiin postikysely alkuvuodesta 2023. Lisäksi osa postikyselyihin vastaamattomista haastateltiin puhelimitse. Edellisen kerran vapaa-ajankalastajien määrää tilastoitiin vuonna 2020.

Vapaa-ajankalastustilaston tietosisältöön voi tutustua Luken tilastotietokannassa