Vapaa-ajankalatalouden yhteiskunnallinen merkitys on vihdoin tunnistettu

Vapaa-ajankalatalouden yhteiskunnallinen merkitys on vihdoin tunnistettu

Vapaa-ajankalatalouden yhteiskunnallinen merkitys on vihdoin tunnistettu

Maa- ja metsätalousministeriö on päivittänyt vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian. Aloitteen vanhentuneen strategian päivittämiseksi teki Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK). Strategia valmisteltiin laajassa yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa. Hallitus on puolestaan luvannut toimeenpanna strategiaa.

Vapaa-ajankalastus on Suomessa edelleen hyvin suosittu vapaa-ajan aktiviteetti, sitä harrastaa lähes 1,5 miljoonaa suomalaista. Harrastusta ylläpitävät maamme laajat yleiskalastusoikeudet ja kesämökkikulttuuri. Vapaa-ajankalastus on muuttunut muun yhteiskunnan mukana ja sen yhteiskunnallinen merkitys on huomattava. Rahaa suomalaiset vapaa-ajankalastajat kuluttavat harrastukseensa 250 miljoonaa vuodessa.
Kalastuksesta haetaan nykyään yhä enenevässä määrin elämyksiä ja hyvinvointia. Vapaa-ajankalastus on näin merkittävässä osassa aktivoimassa ihmisiä liikkumaan ja edistämään jaksamista niin koulussa, työssä kuin eläkkeellä. Vapaa-ajankalastus on yksi tehokkaimmista keinoista vahvistaa ja ylläpitää luontokontaktia ja kasvattaa lapsia ja nuoria terveeseen luontosuhteeseen, jossa samalla kunnioitetaan ympäristöä ja luontoa.
”Tämä on entistä tärkeämpää väestön kaupungistuessa voimakkaasti, mikä vieraannuttaa helposti ihmisiä luonnosta”, toteaa SVK:n toiminnanjohtaja Markku Marttinen.

Strategian tahtotilana on, että lähivuosina vapaa-ajankalastus on suosittu ja yhteiskunnallisesti arvostettu luontoharrastus, joka kestävästi hyödyntää monipuolisia kalavesiä ja kalastusmahdollisuuksia.  Strategia ohjaa vapaa-ajankalastuksen edellytysten kehittämistä kalataloushallinnossa, tutkimuksessa, kalatalousalueilla ja neuvontajärjestöissä. Strategiassa ei ole esitetty tiettyjä toimenpiteitä, vaan kunkin toimijan odotetaan toteuttavan strategian tahtotilaa ja tavoitteita oman toimintansa puitteissa osana kokonaisuutta.
Antti Rinteen hallitusohjelmassa strategiaa luvataan toimeenpanna sekä turvata kestävä vapaa-ajankalastus ja jokamiehenoikeudet. Lisäksi hallitus panostaa kalavesien hyvään hoitoon, edistää luonto- ja ympäristökasvatusta ja vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä.
Vapaa-ajankalastus kuuluu maa- ja metsätalousministeriön toimialaan, mutta sillä on voimakkaita kytkentöjä myös muihin ministeriöihin. Yhteistyötä eri ministeriöiden ja aluehallinnon välillä sekä koko kentällä lisätäänkin jatkossa poikkihallinnollisesti ja kalastusharrastuksen edistämis- ja neuvontatyötä tekevien järjestöjen tehtäviä selkeytetään.

”Elementit ovat nyt kasassa suomalaiseen elämänmuotoon, kulttuuriin ja luontosuhteeseen olennaisesti kuuluvan vapaa-ajankalastuksen kehittämiseksi. Maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö SVK panostaa puolestaan omassa toiminnassaan voimakkaasti strategian toteutumiseksi”, lupaa toiminnanjohtaja Marttinen.

 

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Markku Marttinen, puh. 044 759 9717, markku.marttinen@vapaa-ajankalastaja.fi

Vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian voit lukea täältä.

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 506 seurassa toimii yhteensä noin 38 000 kalastuksen harrastajaa. www.vapaa-ajankalastaja.fi, www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen, www.fisuun.fi, www.ottiopas.fi, https://www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat/