Haukitehdas, mikä se on? 2021-02-18T12:53:59+00:00

Haukitehdas, mikä se on?

Haukitehdas on haukien lisääntymiseen räätälöity kosteikko, jossa haukien lisääntyminen onnistuu hyvällä varmuudella ja tehokkaasti. Tutkimuksissa on havaittu kunnostettujen kosteikkojen, joissa on runsaasti kasvillisuutta, toimivan erinomaisina hauen lisääntymisalueina. Kunnostetuissa kosteikoissa, joissa kasvillisuus oli väliaikaisesti veden alla, hauenpoikasten määrä kasvoi muutamasta tuhannesta yli sataan tuhanteen kunnostustyön jälkeen. Kasvillisuuden arveltiin olevan ratkaisevan tärkeää, koska niissä kosteikoissa, joissa kasvillisuutta ei ollut tai se poistettiin, ei vastaavaa kehitystä havaittu. Veden alle jäänyt kasvillisuus tarjoaa optimaaliset lisääntymisolosuhteet, lisää saatavilla olevan ravinnon määrää ja tarjoaa suojaa poikasille.

Vedenkorkeuden säilyminen avainasemassa

Hauenpoikaset ovat kuoriutumisen jälkeen täysin riippuvaisia veden pinnan säilymisestä kutualueella, sillä kuoriutumisen jälkeen ne takertuvat noin viikoksi vesikasviin päässä olevalla kiinnittymiselimellään ja lähtevät vasta tämän jälkeen hakemaan ulkoista ravintoa. Poikasten on havaittu poistuvan kosteikosta pääasiassa kuukauden sisään kuoriutumisesta, noin 6 senttimetrin pituisina. Kunnostamattomissa kosteikoissa vedenpinta laskee huomattavasti nopeammin, joten hauenpoikaset eivät välttämättä selviydy.

Haukikosteikko

Ruotsin puolella Sportfiskarna on toteuttanut kosteikkokunnostuksia hauen lisääntymisalueiden lisäämiseksi. He kutsuvat näitä hauen lisääntymisalueiksi kunnostettuja kosteikkoja nimellä Gäddfabrik – haukitehdas. Haukitehtaat ovat lisänneet hauenpoikasten määrää ja myös emokalojen määrä on haukitehtaiden vaikutusalueella tuplaantunut muutamassa vuodessa.