Kalavesien hoito 2020-11-25T09:43:16+00:00

Kalavesien hoito

Hanke organisoi kalavesien kunnostustuksia ja osallistaa niihin myös kalastuksen harrastajia ja muita vesiluonnon tilasta kiinnostuneita. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan myös muiden tahojen järjestämiin kalavesien kunnostuksiin. Kunnostukset ovat erinomainen keino avartaa ja lujittaa kalastajien suhdetta kalavesiin sekä tiedottaa niiden nykytilasta.
Kunnostamme ja luomme uusia kutupaikkoja kaloille, joiden lisääntymismahdollisuudet ovat hävinneet rantojen rakentamisen, ruoppausten, vesistöjen patoamisen ja muun ihmistoiminnan takia.
Toimimme vesistöjen ja rantojen roskaantumisen vähentämiseksi kierrättämällä jigejä sekä järjestämällä rantojen siivoustalkoita.