Kalavesien hoito 2022-09-13T11:29:24+00:00

Kalavesien hoito ja kunnostus

Vastuulliseen kalastukseen kuuluu olennaisena osana osallistuminen kalavesien hoitoon ja kunnostustuksiin. Kunnostuksiin osallistuminen on erinomainen keino avartaa ja lujittaa kalastajien suhdetta kalavesiin ja hankkia lisää tietoa niiden tilasta.
Me Suomen Vapaa-ajankalastajissa kunnostamme ja luomme uusia kutupaikkoja kaloille, joiden lisääntymismahdollisuudet ovat hävinneet rantojen rakentamisen, ruoppausten, vesistöjen patoamisen ja muun ihmistoiminnan takia.
Toimimme vesistöjen ja rantojen roskaantumisen vähentämiseksi kierrättämällä jigejä sekä järjestämällä rantojen siivoustalkoita.