Kilpailutoiminnan ympäristöohjelma 2017-03-31T00:09:21+00:00

KILPAILUTOIMINNAN YMPÄRISTÖOHJELMA

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön nimissä järjestetään
vuosittain 19 erilaista SM-kilpailua. Niiden lisäksi maassamme pidetään joka
vuosi tuhansia muita kalastuskilpailuja. Kalastuskilpailuissa käy vuoden aikana
kymmeniätuhansia osanottajia. Näin suuren joukon tekemisillä ja valinnoilla on jo
merkitystä myös ympäristön ja luonnon kannalta.
Jokainen kalastuskilpailujen osallistuja voi omilla teoillaan ja esimerkillään
vaikuttaa ympäristön tilaan ja sitä kautta harrastusmahdollisuuksien
säilymiseen.

Kilpailuihin
matkustaminen

Osallistutaan mieluiten lähiseudulla järjestettäviin kilpailuihin ja kuljetaan
kilpailuihin kimppakyydeillä. SM-kilpailuihin lähdettäessä pyritään
järjestämään linja-autokuljetuksia.

 • Suositaan lähialueella järjestettäviä
  kalastuskilpailuja.
 • Kimppakyytien ja yhteiskuljetusten suosiminen ja niiden
  järjestäminen pienentää oleellisesti kilpailijan hiilijalanjälkeä
 • Yhdessä matkustaminen on halvempaa ja myös mukavampaa.

Saaliskalojen kohtelu

Saaliiksi saatuja kaloja on käsiteltävä saaliin arvon
mukaisesti aiheuttamatta niille tarpeetonta kärsimystä.

 • Kala suositellaan tapettavan välittömästi pyynnin
  jälkeen turhaa kärsimystä aiheuttamatta ellei sitä ole tarkoitus vapauttaa.
 • Kilpailusaaliiksi kelpaamattomat kalat on vapautettava
  välittömästi, eikä niitä saa jättää esimerkiksi jäälle.
 • Kalojen säilyttäminen elävänä edellyttää kilpailijaa
  varustautumaan tarkoituksenmukaisin välinein sekä opettelemaan niiden
  oikeanlaisen käytön.
 • Tarkoituksenmukaiset välineet yhdistettynä kalojen
  asianmukaiseen ja hellävaraiseen käsittelyyn takaavat kilpailun jälkeen
  vapautettavien kalojen säilymisen hyväkuntoisina kilpailun ajan.
 • Kilpailun järjestäjä huolehtii kalojen punnituksen
  järjestämisestä niin, että elävänä säilytetyt kalat pysyvät hyväkuntoisina,
  jolloin ne voidaan palauttaa vahingoittumattomina takaisin vesistöön.

Otetun saaliin käyttö

Kaikki kilpailujärjestäjien keräämä saalis toimitetaan ensisijaisesti hyötykäyttöön.

 • Järjestetään saaliin hyötykäyttöön toimittaminen.
 • Ilmoitus lehteen tai nettiin ilmaiseksi jaettavasta
  kalasta.
 • Sopimus jonkun paikallisyhdistyksen kanssa (Martat, 4H-yhdistys)
  tai vaihtoehtoisesti kalatukun, rehusekoittaminen tms. kanssa.

Kilpailualueen
siisteys

Kilpailualueelle ei jätetä roskia. Minkä jaksaa kantaa luontoon, jaksaa kantaa
takaisinkin.

 • Kilpailun järjestäjä huolehtii, että
  lähtö/maalialueella on riittävästi roskien keräyspisteitä.
 • Järjestäjä huolehtii, että jätesäkit toimitetaan
  jätteenkeräykseen kilpailun päätyttyä.
 • Kilpailijat huolehtivat, että roskat viedään niille
  varatuille paikoille.
 • Kilpailijoilta yli jääneet houkutinaineet ja syötit
  eivät kuulu vesistöön, vaan ne laitetaan roskakoriin tai annetaan niitä
  tarvitseville.

Kilpailupaikan
valitseminen

Ei järjestetä kilpailuja sellaisessa vesistössä, missä
kyseinen kilpailu voisi aiheuttaa haittaa vesistön kalakannalle tai muulle
kilpailualueen eläimistölle tai luonnolle.

 • Onki- ja pilkkikilpailut pyritään järjestämään
  rehevöityneissä vesistöissä, jolloin vesistöistä poistuu kalojen mukana
  ravinteita ja kilpailut toimivat hoitokalastuksena.
 • Rehevyyden vaivaamissa vesistöissä ei järjestetä
  sellaisia kilpailuja, joissa kalastetaan pelkästään petokaloja, kuten haukia.
 • Ei järjestetä sellaisia kilpailuja, missä on
  todennäköistä saada saaliiksi uhanalaisia kalalajeja tai uhanalaiseen
  kalakantaan kuuluvia lajeja.