Kilpailutoiminnan ympäristöohjelma 2020-11-03T15:11:12+00:00

KILPAILUTOIMINNAN YMPÄRISTÖOHJELMA

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön nimissä järjestetään vuosittain 19 erilaista SM-kilpailua. Niiden lisäksi maassamme pidetään joka vuosi tuhansia muita kalastuskilpailuja. Kalastuskilpailuissa käy vuoden aikana kymmeniätuhansia osanottajia. Näin suuren joukon tekemisillä ja valinnoilla on jo merkitystä myös ympäristön ja luonnon kannalta.
Jokainen kalastuskilpailujen osallistuja voi omilla teoillaan ja esimerkillään vaikuttaa ympäristön tilaan ja sitä kautta harrastusmahdollisuuksien säilymiseen.

Kilpailuihin matkustaminen

Osallistutaan mieluiten lähiseudulla järjestettäviin kilpailuihin ja kuljetaan kilpailuihin kimppakyydeillä. SM-kilpailuihin lähdettäessä pyritään järjestämään linja-autokuljetuksia.

 • Suositaan lähialueella järjestettäviä kalastuskilpailuja.
 • Kimppakyytien ja yhteiskuljetusten suosiminen ja niiden järjestäminen pienentää oleellisesti kilpailijan hiilijalanjälkeä
 • Yhdessä matkustaminen on halvempaa ja myös mukavampaa.

Saaliskalojen kohtelu

Saaliiksi saatuja kaloja on käsiteltävä saaliin arvon mukaisesti aiheuttamatta niille tarpeetonta kärsimystä.

 • Kala suositellaan tapettavan välittömästi pyynnin jälkeen turhaa kärsimystä aiheuttamatta ellei sitä ole tarkoitus vapauttaa.
 • Kilpailusaaliiksi kelpaamattomat kalat on vapautettava välittömästi, eikä niitä saa jättää esimerkiksi jäälle.
 • Kalojen säilyttäminen elävänä edellyttää kilpailijaa varustautumaan tarkoituksenmukaisin välinein sekä opettelemaan niiden oikeanlaisen käytön.
 • Tarkoituksenmukaiset välineet yhdistettynä kalojen asianmukaiseen ja hellävaraiseen käsittelyyn takaavat kilpailun jälkeen vapautettavien kalojen säilymisen hyväkuntoisina kilpailun ajan.
 • Kilpailun järjestäjä huolehtii kalojen punnituksen järjestämisestä niin, että elävänä säilytetyt kalat pysyvät hyväkuntoisina, jolloin ne voidaan palauttaa vahingoittumattomina takaisin vesistöön.

Otetun saaliin käyttö

Kaikki kilpailujärjestäjien keräämä saalis toimitetaan ensisijaisesti hyötykäyttöön.

 • Järjestetään saaliin hyötykäyttöön toimittaminen.
 • Ilmoitus lehteen tai nettiin ilmaiseksi jaettavasta kalasta.
 • Sopimus jonkun paikallisyhdistyksen kanssa (Martat, 4H-yhdistys) tai vaihtoehtoisesti kalatukun, rehusekoittaminen tms. kanssa.

Kilpailualueen siisteys

Kilpailualueelle ei jätetä roskia. Minkä jaksaa kantaa luontoon, jaksaa kantaa takaisinkin.

 • Kilpailun järjestäjä huolehtii, että lähtö/maalialueella on riittävästi roskien keräyspisteitä.
 • Järjestäjä huolehtii, että jätesäkit toimitetaan jätteenkeräykseen kilpailun päätyttyä.
 • Kilpailijat huolehtivat, että roskat viedään niille varatuille paikoille.
 • Kilpailijoilta yli jääneet houkutinaineet ja syötit eivät kuulu vesistöön, vaan ne laitetaan roskakoriin tai annetaan niitä tarvitseville.

Kilpailupaikan valitseminen

Ei järjestetä kilpailuja sellaisessa vesistössä, missä kyseinen kilpailu voisi aiheuttaa haittaa vesistön kalakannalle tai muulle kilpailualueen eläimistölle tai luonnolle.

 • Onki- ja pilkkikilpailut pyritään järjestämään rehevöityneissä vesistöissä, jolloin vesistöistä poistuu kalojen mukana ravinteita ja kilpailut toimivat hoitokalastuksena.
 • Rehevyyden vaivaamissa vesistöissä ei järjestetä sellaisia kilpailuja, joissa kalastetaan pelkästään petokaloja, kuten haukia.
 • Ei järjestetä sellaisia kilpailuja, missä on todennäköistä saada saaliiksi uhanalaisia kalalajeja tai uhanalaiseen kalakantaan kuuluvia lajeja.