Koolla on väliä -hanke 2020-06-04T14:21:52+00:00

Koolla on väliä -hanke

Vapaa-ajankalastuskulttuuri on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana kotitarvekalastuksesta kohti virkistyskalastusta. Tämän päivän arvoja ovat suuret elämykset ja virkistäytyminen kalavesien äärellä, itse pyydetyn kalan ruuaksi laittamista unohtamatta. Samaan aikaan ovat aktiiviharrastajien keskuudessa yleistyneet kiinnostus ja omat vaikuttamiskeinot kalavesien ja -kantojen kunnossapitoon. Esimerkiksi useimpien vaelluskalakantojemme vähintään uhanlainen tila huolestuttavat harrastajia ja niiden elvyttämistä halutaan edistää.
Koolla on väliä -hankkeen tarkoituksena on kannustaa ja opastaa vapaa-ajankalastajia vastuullisuuden huomioimiseen ja toteutumiseen kalastusharrastuksessaan. Hanke lisää harrastajien tietoisuutta suurten petokalojen merkityksestä kalakannoille sekä vaelluskalakantojen heikosta nykytilasta Suomessa. Hanke edistää vastuullisuuden huomioon ottamista kalastuskilpailussa ja kannustaa osallistumaan kalojen luontaista lisääntymistä sekä kalavesien siisteyttä edistäviin toimiin.

Vuonna 2020 toiminta keskitetään kolmeen suurempaan kokonaisuuteen:

Vastuulliset kalastuskilpailut

Hanke on vahvasti eturintamassa mukana kilpailujen järjestäjänä, yhteistyökumppanina ja tunnetuksi tekijänä. Vastuullisten kilpailuiden tavoitteena on vastuullisuuden huomioiminen, kilpailukalojen hyvä kohtelu sekä kalakantojen ja -lajien kestävyyden turvaaminen. Lähtökohtana on, ettei petokaloja ja uhanalaisia lajeja tarvitse tappaa paremmuuden selvittämiseksi.

Hankkeen sivuilla ylläpidetään listaa vastuullisista kilpailuista, josta löytyy myös hankkeen järjestämä Viehekalastuksen SM. Vuoden aikana saadut ja vapautetut suurkalat voi puolestaan ilmoittaa Vapautussarjaan.

Kalavesien kunnostaminen ja kalakantojen elvyttäminen

Vapaa-ajankalastajien osallistaminen luontaisten kalakantojen elinvoimaisuutta edistäviin toimiin havahduttaa tarkkailemaan oman muiden tekemisen vaikutuksia, sitouttaa pitämään ympäristöstä huolta ja vahvistaa yhteistyötä sekä parantaa samoihin tavoitteisiin pohjautuvan kalastuslain noudattamista.

Konkreettisina toimenpiteinä hanke järjestää mm.:

Lisäksi vapaa-ajankalastaja voi osaltaan auttaa virtavesikutuisten kalojen elinkierron onnistumisessa osallistumalla virtavesikunnostustalkoisiin.

Vastuullisen vapaa-ajankalastuksen edistäminen

Hanke tiedottaa ja esittelee kestävän kalastuksen perusteista sekä vastuullisen toiminnan kalakannoille ja -vesille myönteisistä vaikutuksista tapahtumissa ja sosiaalisen median avulla. Vuonna 2020 panostetaan toimintatapoihin ja valintoihin, joita toteuttamalla kuka tahansa kalastuksen harrastaja voi edistää kalojen ja muun vesiluonnon hyvinvointia.

Hanke viestii ja toimii vastuullisuudesta edistämiseksi mm. näin:

  • Kierrättämällä vanhat jigit, vähennetään jätteen määrää. Jigikierrätys toteutetaan yhteistyössä kalastusvälineliikkeiden, Captain Ollien ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa.
  • Vastuulisten kalastusvälineiden käyttöä ja myyntiä edistetään kalastusvälineliikkeisiin toimitettujen taarojen avulla.
  • Vastuullisen vapaa-ajankalastajan toimintaohjeita noudattamalla yhdistetään kestävästi vapaa-ajankalastuksen harrastaminen ja elinvoimaiset kalakannat. Lue lisää Toimintatavat-sivulta
  • Vastuullisen kalastajan viehesarjan avulla kannustetaan harrastajia ilmoittamaan suurkalansa suurkalakilpailun vapautussarjaan.
  • Infograafeilla viestitään helppotajuisesti erilaisista vastuulliseen vapaa-ajankalastukseen liittyvistä asiakokonaisuuksista, kuten kahlaamisen välttämisestä kutusoraikoilla.
  • Hankevuoden tulevista tempauksista pystyy parhaiten perillä seuraamalla meitä facebookissa: Koolla on väliä -vastuullinen vapaa-ajankalastaja

Vastuullinen vapaa-ajankalastaja -hanke (2011-2014)

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) Vastuullinen vapaa-ajankalastaja -hankkeen tarkoituksena oli ohjata suomalaista vapaa-ajankalastusta yhä kestävämpään ja eettisempään suuntaan, jossa avainasemassa ovat harrastajien omat valinnat. Hankkeessa neuvottiin kalastuksen harrastajia toimimaan oikein ja tekemään luonnon sekä kalakantojen kannalta oikeita valintoja. Hanke päättyi vuoden 2014 lopussa, jonka jälkeen käynnistyi Koolla On Väliä -hanke.
Hanke pohjautui Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC) virkistyskalastuksen käytännesääntöihin, jotka laadittiin vuonna 2007. Laaditut käytännesäännöt esittävät ympäristöystävällisen, eettisesti asianmukaisen ja sosiaalisesti hyväksyttävän virkistyskalastuksen minimistandardit.