Joulukuuset kututuroiksi 2021-12-17T12:49:30+00:00

Kututurot

Keväällä kutevat kalat kuten ahven ja hauki etsivät kutupaikoikseen matalia rantoja, joissa on runsaasti kasvillisuutta. Kaupunkien ja suurten taajamien rantavesistä niitä ei kuitenkaan tahdo löytyä. Sopivat kutupaikat ovat monin paikoin hävinneet rantarakentamisen ja ruoppausten takia. Tietyissä maakunnissa jopa puolet rantaviivasta on rakennettua. Kutupaikkojen puuttuminen voi rajoittaa kalakantojen kokoa. Lisäämällä sopivia kutualustoja eli kututroja vesiin, voidaan rakennetuissa ympäristöissä kasvattaa merkittävästi ahven- ja haukikantojen kokoa. Joulukuusista tehdyt kututurot soveltuvat tähän tarkoitukseen erinomaisesti. Kokemustemme mukaan etenkin ahvenet kutevat mielellään veteen lasketun joulukuusen oksille.

Joulukuusista kututuroja

Joulukuusten kierrätyskäyttö kututuroiksi on monella tapaa ekologista; kaatopaikoille menee vähemmän jätettä, lisääntymisalustoja ei tarvitse erikseen hankkia ja veteen upotetut kuuset lisäävät kalakantojen kokoa. Lisäksi joulukuusten upottamisella voidaan lisätä kansalaisten ympäristötietoisuutta ja antaa mahdollisuus olla mukana edistämässä kalakantojen tilaa.
Ruotsissa tehdyssä selvityksessä havaittiin, että upottamalla kuusia soveltuvaan paikkaan voidaan jopa tuplata ahvenenpoikasten määrä tällä alueella. Kututuroiksi upotetut kuuset toimivat lisäksi oivallisina suojapaikkoina pienpoikasille, tämän vuoksi niitä ei kannata poistaa vedestä poikasten kuoriuduttua.

Turotapahtuma Vaasassa

Turotapahtuma Vaasassa

Vapaa-ajankalastajat mukaan toimintaan

Koolla on väliä -hankkeen tiimoilta on järjestetty vuodesta lähtien 2016 Vaasassa sekä alkaen 2018 myös Kokkolassa yleisötapahtuma, jossa halukkaat ovat päässeet osallistumaan kalakantojen hoitoon upottamalla joulukuusensa jään alle turoksi. Turotapahtumien järjestelyissä ovat avustaneet paikalliset kalastusseurat, joiden jäseniä on ollut mukana tekemässä reikiä ja opastamassa kuusten upottamisessa. Kutualustoiksi upotetut joulukuuset olivat kelvanneet ahvenille hyvin, sillä tarkistuksissa on lukuisista kuusista löydetty ahvenen mätinauhoja. Kututuroille on siis selvästi tarvetta!
Toiminnasta kiinnostuneiden kannattaa muistaa, että aivan minne tahansa kuusia ei voi upottaa. Kuusten upottaminen vaatii aina vesialueen omistajan luvan. Niitä ei saa upottaa myöskään sellaiselle alueelle, jossa ne voivat aiheuttaa haittaa vesiliikenteelle. Myöskään aivan suosituimmille rannaltakalastuspaikoille kuusia ei kannata upottaa!

Turotapahtumat 2022

Vaasa, Vaskiluoto 6.1.

Lyhyt turovideo: