Puolestapuhujat 2020-11-25T09:36:12+00:00

Vastuullisen vapaa-ajankalastuksen pulestapuhujat

Vastuullista vapaa-ajankalastusta kannatetaan kalatalouden alalla laajasti. Tähän listaan on kerätty kalatalouden aloilla työskentelevien henkilöiden kannanottoja vastuullisen vapaa-ajankalastuksen puolesta

 

Uhanalaisten kalojen pelastamisessa riittää työtä. Suomen on oltava EU:ssa aktiivinen, jotta EU:n yhteisestä kalastuspolitiikasta saadaan kunnianhimoinen ja vuosittaiset kalastuskiintiöt ovat suurimman kestävän saalismäärän mukaisia ja ekologisesti kestävällä tasolla. Tarvittaessa Itämeren lohen kalastus on lopetettava kokonaan joiksikin vuosiksi. Suomen on itse harkittava kaikkia sellaisia kalastusrajoituksia, kuten ajosiimakalastuksen kieltämistä, alamittojen nostoa sekä niin sanotun Hemilän asetuksen palauttamista, joilla kalakannat voidaan pelastaa.
Kalapopulaatioidensuojelu ei ole vain luonnonsuojelukysymys, vaan kalastusammatin ja-harrastuksen tulevaisuus riippuu siitä onko meidän kalakantamme kestävällä tasolla.
Useimmat maailman kalakannat ovat romahtaneet tai romahtamassa japolitiikkaa on muutettava niin, että nämä pelastetaan.

Ville Niinistö
Euroopan Parlamentin jäsen


Vastuullinen vapaa-ajankalastaja kunnioittaa kaloja ja muuta luontoa, ei aiheuta kaloille tarpeetonta kipua, eikä ahnehdi saaliin määrällä.
On ensiarvoisen tärkeää myös säilyttää kalakantojen rakenne sellaisena, että siinä on riittävästi petokaloja ja erityisesti kannan uusiutumisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä isokokoisia emokaloja.

Hannu Lehtonen
Kalataloustieteen professori, emr., Helsingin yliopisto


Lohen vapakalastus on parhaimmillaan tehokasta ja kalastuskuolleisuus voi nousta varsin korkeaksi.
Tämä korostuu erityisesti pienemmillä lohijoilla (sivujoilla), joissa lohet tavallisesti pakkautuvat rajatuille alueille. Kalastuksessaan kannattaa siis muistaa kohtuus. Ruokakala maistuu aina, mutta kotiin lohta ei kannata auton takaluukullista rahdata.

Lohenkalastuksen säätelyllä pyritään turvaamaan elinvoimaiset lohikannat pitkällä aikavälillä. Kalastussäännökset voivat toisinaan vaikuttaa turhauttavilta, mutta niille on yleensä syynsä!

Muista ilmoittaa lohisaaliisi tai saalittomuutesi! Saalistilastointi on tärkeä osa lohikantojen seurantaa ja näiden tietojen avulla arvioidaan lohikantojen tilaa ja kalastuksen säätelyn tarvetta. Tietoja antamalla vapaa-ajan kalastaja voi osallistua lohikantojen hoitotyöhön.

Panu Orell
Tutkija, Teno- ja Näätämöjoen vaelluskalatutkimusten projektipäällikkö


Minulle kalastus vapaa-ajalla on nykyään enää vapakalastusta, lähinnä ongintaa ja pilkintää, ja liikun enimmäkseen lähivesillä. Olen koko ikäni (59 v) yrittänyt oppia lisää eri kaloista ja niiden elinympäristöistä, yhtä lailla kuin linnuista ja muustakin elollisesta luonnosta. Yritän aina liikkua luonnossa jälkiä jättämättä ja mahdollisimman vähän häiriötä tehden, niinpä jätän harvinaiset kalat rauhaan. Ruokakalaa tavoitellessani olen varautunut kalan käsittelyyn ja kuljetukseen. Hyvä saalis voi olla myös muisti- tai valokuva ehjänä vapautetusta hienosta kalasta.

Jussi T. Pennanen


Vastuullisuus on tiedon yhdistämistä toimintaan. Isot emokalat tiedetään arvokkaiksi lisääntyjiksi, ja tiettyjen kalalajien alamitat biologisesti liian alhaisiksi. Toisaalta uhanalaiset kalakannat eivät toistaiseksi kestä ollenkaan pyyntiä, vaikka laissa ei säädetäkään rangaistusta esimerkiksi pyydykseen kuolleesta sivusaaliista. Vastuullinen kalastaja toimii lain minimivelvoitteita fiksummin, luonnon ehdoilla. Vastuullisuuteen liittyy kiinteästi myös kalastuksen eettisyys ja muiden kalastajien huomiointi. Kalojen pyynti roskiin heitettäväksi ei ole järkevää edes kilpailujen varjolla. Vapakalastuksessa väkäsettömät koukut ja vapauttamisen apuvälineet solmuttomista haavin havaksista alkaen ovat vastuullisen kalastajan vakiovarusteita, ja vastuullinen lohikalojen kalastaja välttää kesäaikaan yli 20-asteisia vesiä ja talviaikaan kovia pakkasia esim. hauen ootto-onginnassa. Vastuullisuus ei ole sitä, että kaloja ei käytetä ruuaksi. Vastuullinen kalastaja huolehtii otettavien kalojen nopeasta lopettamisesta, ja osaa käsitellä ne ruokapöytään asti. Vastuullinen kalastaja huomioi luonnossa liikkuessaan muutkin eläimet linnuista lähtien eikä jätä jälkeensä roskia tai muitakaan jälkiä.

Anssi Vainikka
Evolutiivisen akvaattisen biologian professori, Itä-Suomen yliopisto


Vastuullisuuteen kuuluu se, että kalaa ei pyydetä liikaa, sille ei aiheuteta tarpeetonta kärsimystä eikä kalojen elinympäristöjä tuhota. Vastuullisuus on luonnon ja eläinyksilöiden kunnioitusta.

Leo Stranius
Toiminnanjohtaja, Luonto-Liitto


Valkolihaiset petokalat, hauki, kuha ja ahven, ovat monen kalastajan ykköskohteita. Lajit ovat yleisiä suurimmassa osassa maata ja monissa paikoissa kalastajalla on hyvä mahdollisuus saada siimansa päähän oikea suurkala. Voimakas kalastuspaine kuitenkin näkyy usein juuri isojen kalojen vähentymisenä.

Mielestäni vastuullinen kalastus on sitä, että tiedostaa oman toimintansa vaikutukset ja erityisesti suosituimmilla kalapaikoilla isojen kalayksilöiden säästäminen emokaloiksi on tärkeää. Keskikokoiset yksilöt ovat parhaita ruokakaloiksi.

Vastuullinen kalastus on myös kalayksilön ja ympäristön kunnioittamista. Kalan vapauttamiseen, kuten myös ruokalan käsittelyyn on syytä varautua tarpeellisilla työkaluilla ja suoriutua tehtävästä mahdollisimman ripeästi. Vastuullinen kalastaja pyrkii minimoimaan kalalle pyyntitapahtumasta aiheutuvan haitan tai kärsimyksen.

Vastuullinen kalastus on myös kohtuullisuutta. Ei ole kenellekään kunniaksi onkia kymmeniä pikkukaloja pelkästä tärpittelyn ilosta tai kantaa vesiltä saalista laatikkotolkulla. Vastuullinen kalastaja ottaa ruokakaloja kohtuudella ja vaihtaa nopeasti paikkaa kun huomaa osuneensa kalojen lastenkammariin.

Kalastustoimittajana pyrin noudattamaan vastuullisen kalastuksen ideologiaa kaikessa kalastuksessani ja tuomaan näitä tärkeinä pitämiäni periaatteita esille artikkeleissani. Kalastus on erinomaisen monipuolinen harrastus joka ulottuu vesiltä aina keittiöön saakka. On jokaisen kalastajan velvollisuus osaltaan varmistaa, että vesissämme riittää raskaitakin vavantaivuttajia myös tulevaisuudessa.

Teemu Koski
Kalastustoimittaja, Freelancer


Som sportfiskare är vi skyldiga att ta vårt ansvar för miljön vi vistas i. Det är vår skyldighet, eftersom vi bara är gäster i naturen. Ansvaret handlar om att aldrig skräpa ner, eller förstöra. Det handlar om att visa respekt för djur och människor och att låta växter och varelser få leva som de gjorde innan vi kom.

Som fiskare är vi också skyldiga att värna om fiskebestånden och att följa fiskereglerna. En sportfiskare tar inte upp mer fisk än han/hon tänker äta. Vi behandlar fisken med försiktighet och skadar inte någon fisk medvetet. De fiskar vi släpper åter ska vara oskadda och livskraftiga.

Nicka Hellenberg
Sportfiskarnas storfiskregistrerare i Sverige


Kalastusoppaiden tehtävä on opettaa ihmisiä kalastamaan ja saada heidät viihtymään kalavesien äärellä. Samalla heillä on hyvä mahdollisuus kertoa ihmisille, kuinka kalastetaan kestävästi ja kaloja kunnioittaen. Kalastusoppaiden esimerkki on erityisen tärkeä, sillä he vievät viestiä vastuullisesta kalastamisesta eteenpäin siellä, missä se on kaikkein tehokkainta eli kalassa.

Mika Viitanen
Yrittäjä


I am a big supporter of sustainable sports fishing and believe we all must ensure that future generations also can experience the same great fishing pleasures we do.

In Fishing Zealand we aim to prioritize and promote sustainable fishing in our activities. It is essential that we respect the environment and our waters – and our fish. If we toil hard on resources and do not use our common sense, it is not certain that there will be enough fish for everyone. But if we fish wisely, we can ensure future fishing experiences for everyone.

To me, sustainable angling not only about how we affect fish stocks. It is also about respect for the environment, working with conservation, supporting local communities and to promote angling in general by being a good rolemodel for aspiring young anglers. Is there anything more sustainable than to help create new generations of environmentally conscious anglers?

In addition, it is also part of the concept of sustainable fishing, to get involved politically or voluntary in projects that improve the aquatic environment and promote healthy fish stocks.

Gordon P. Henriksen
Project leader, Fishing Zealand, Denmark
www.fishingzealand.dk


Vastuullinen kalastus tarkoittaa minulle luonnon ja kalojen kunnioittamista. Saaliin ottaminen eräksi kuuluu myös vastuulliseen kalastukseen, mutta se edellyttää kalakantojen tilan tuntemista ja ymmärrystä, mitä lajeja ja minkäkokoisia yksilöitä eräksi voi ottaa. Suomessa on aivan erinomaiset olosuhteet ja puitteet harrastaa kalastusta ja toivonkin, että pikkuhiljaa ymmärrys kalakantojen tilasta saavuttaa yhä useamman kalamiehen ja -naisen. On ensiarvoisen tärkeää, että tulevat sukupolvet saavat nauttiva Suomen upeasta luonnosta ja hyvistä kalavesistä!

Janne Pesonen
Jääkiekkoilija


Kalakantojen tulevaisuus on jokaisen kalastajan yhteinen asia. Vastuullinen, kalakantojen tilan huomioiva kalastuskulttuuri on vasta viimeisen vuosikymmenen aikana alkanut nostamaan päätään Suomessa, mutta parempi myöhään, kuin ei milloinkaan. Nykyään tiedetään, että suuret yksilöt ovat kaikkein tärkeimpiä kalakantojen elinvoimaisuuden kannalta: isoksi kasvanut kala kantaa arvokkainta mätilastia, mutta on myös geneettisesti vahvempi, kuin pienemmät lajitoverinsa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että yhä useampi suomalainen kalastaja, pyydykseen katsomatta, valikoi ruokapöytäänsä vain kaloja, joita on kestävää ja vastuullista pyytää, ja päästää uhanalaiset, alamittaiset sekä suurimmat yksilöt huolehtimaan siitä, että vesissämme riittää kalastettavaa seuraavillekin sukupolvillemme.

Jasper Pääkkönen
Näyttelijä, perhokalastaja


Suomessa on harjoitettu valikoivaa kalastusta jossain määrin aina, mikä on hyvä asia. Tänä päivänä valikoivaan kalastukseen liittyy erilainen vastuullisuus kuin ennen, eikä ekosysteemille tärkeitä isoja petokaloja enää poisteta vesistöstä, vaan ne vapautetaan pyynnin jälkeen. Suomen Kalastusopaskilta jäsenyrityksineen tiedottaa asiakkailleen tätä vastuullisuutta. Vastuullisuutta on myös rajoittaa mukaan otettavat päiväsaaliit sellaisiksi, että kalaa riittää kaikille pyydettäväksi ja kotiin otettavaksi, jatkossakin. Kuten amerikkalainen sanoisi ” Limit your kill, don’t kill your limit”. Vaikka laissa ei ole säädetty päiväkohtaisia saaliskiintiöitä, niin Suomen Kalastusopaskillan jäsenyritykset ovat toimineet tässä tehtävässä edelläkävijöinä. Kilta suosittaa jäsenyrityksilleen, että mukaan otettavien kalojen määrä per asiakas on 3. Tämä tahtoo sanoa joko 3 haukea, 3 kuhaa tai vaikkapa 3 kiloa ahventa päivässä. Luonnollista on, että mukaan otettavat kalat edustavat välikoon kaloja, ja pyynnin yhteydessä saadut niin pienet kuin isotkin yksilöt vapautetaan takaisin vesistöön.

Ari Paataja
Puheenjohtaja, Suomen Kalastusopaskilta Ry


Vastuullisen kalastamisen tietoisuuden leviäminen on meidän kalastusharrastajien yhteinen etu. Tutkimustiedon lisääntyessä, voimme sitä hyödyntämällä muokata omia toimintatapojamme ja siten vaikuttaa kalakantojen elinvoimaisuuteen ja hyvinvointiin. Osana vastuullista kalastusta on hyvä muistaa luonnossa liikkumisen kultainen sääntö ”mitä kannat luontoon, kannat myös pois”. Kalakannoista ja luonnosta huolehtiminen on kuitenkin ainoa vaihtoehto, jolla me voimme taata tuleville sukupolville niitä hienoja kalastuselämyksiä, joita olemme itse saaneet kokea Suomen luonnossa.

Vastuullisen kalastamisen periaatteiden tiedostaminen siirtyy kalastajalta toiselle parhaiten esimerkin kautta. Itse pyrin kalastaessani niitä toteuttamaan ja levittämään tietoisuutta niistä keskustelemalla. Täällä Lapissa vastuullinen kalastaminen ja sen merkitys konkretisoituu erityisesti tuossa Väylällä. Lohien nousumäärät vaihtelevat vuosittain ja jokainen meistä Väylällä kalastavista voi omalla toiminnallaan lohen tilaan vaikuttaa. Toki myös muiden kalalajien elinvoimaisuus on huomioitava ja toimittava niitä edesauttaen.

Kaiken kaikkiaan vastuullista kalastamista on se, että osaa nauttia kalastusretken antamasta elämyksestä. Saaliin saaminen on kuitenkin aina lahja luonnolta.

Elias Teriö
Projektipäällikkö, Tornion-Muonionjoen kalastusmatkailun kehittäminen -hanke
www.fishinglapland.com


Perheemme veri vetää vesille. Pikkulikasta asti kalastaneena olen tottunut siihen, että järvelle lähdetään ruokakalan hakuun – siten, että pöytään pääsevät vain sinne soveltuvat saaliit: uhanalaiset päästetään vapaiksi, alamittaiset jätetään kasvamaan ja suurimmat pitämään huolta siitä, että lajia voidaan harrastaa tulevaisuudessakin.

Vastuullinen kalastaja toimii aina suositusten mukaisesti ja jättää yli 20-asteiset vedet onkimatta, eikä hän missään nimessä ajattele vain itseään vaan pitää huolta luonnosta ja kunnioittaa saalistaan. Tässä hullussa maailmassa edes yhden lajin soisi pysyvän tasavertaisena.

Marinella Himari
Eräkirjailija ja kalanainen