Toimintatavat 2023-03-29T14:33:18+00:00

Vastuullisen kalastuksen toimintatavat

Vastuullisesti harrastukseensa suhtautuva vapaa-ajankalastaja ymmärtää, että omilla toimillamme on merkitystä.
Mitä lajeja kalastamme, missä, mihin aikaan ja millaisilla välineillä. Oikeat valinnat ja toimintatavat ovat tärkeitä, niillä on merkitystä kalakannoille nyt ja tulevaisuudessa.
Täältä löydät keskeiset tiedot ja ohjeet vastuullisen vapaa-ajankalastajan toimintatavoista.