Uistelu 2020-11-10T15:16:37+00:00

Uistelu

Vetouistelu on eräs suosituimmista suomalaisista kalastusmuodoista. Perinteiset käsikelat ja tervatut soutuveneet ovat muuttuneet nykyaikaisiksi huipputekniikalla varustelluiksi uisteluveneiksi. Uistelua harrastetaan usealla vavalla yhtä aikaa. Asiaa tuntemattomien silmissä usean vavan käyttö saatetaan mieltää ryöstökalastukseksi. Vapojen määrä ei kuitenkaan aina kulje käsi kädessä saaliin määrän kanssa. Usein pienemmilläkin vapamäärillä saadaan yhtä hyvin saalista. Ja jos kala ei ole syönnillä, niin se ei ota ollenkaan uistimeen.
Vetouistelijalle on edullista, että lajiin soveltuvia lupia on monipuolisesti tarjolla. Kuten kaikkien kalastusmuotojen harjoittajat, niin myös uistelijat ovat itse vastuussa omasta maineestaan ja käyttäytymiseen on syytä kiinnittää huomiota.

Ota ruokakaloja maltillisesti

Kala on parasta tuoreena ja pakastinta on turha täyttää kaloilla. Ota siis vain sen verran kuin pystyt tuoreena syömään. Loput voi hyvin päästää takaisin tai lopettaa kalastus, kun riittävä saalis on saatu. Kala ei koskaan parane pakastimessa. Uistelussa saaliskiintiöt ovat toistaiseksi harvinaisia. Voit myös asettaa venekunnallesi oman saaliskiintiön.

Vähennä koukkuja

Useampi koukku uistimessa tai raksissa aiheuttaa vammoja kaloille suun ja pään alueille. Kun uistimessa on useampi koukku, tarttuu kala usein vain yhteen koukkuun ja muut koukut voivat tarttua kalan poskeen, silmään tai vaikka kiduksiin. Kalan rimpuillessa tämä voi aiheuttaa suurta vahinkoa kalan silmille ja kiduksille. Pahasti koukkuihin takertunut pieni kala on myös hankala irrottaa koukuista ilman kovakouraista käsittelyä.
Erityisesti vaappuihin kalat tarttuvat hyvin, jos käytetään vatsakoukun paikalla kahdella tai kolmella renkaalla varustettua kolmihaarakoukkua. Tällöin peräkoukun voi hyvin jättää pois. Myös ylimääräisten väkästen poistaminen koukuista pienentää vapautettavien kalojen vaurioita. Jätä komihaarakoukkuun vain yhteen sakaraan väkänen.

Yksihaarainen koukku toimii hyvin uistelussa ja on erityisen suositeltava jos iso osa saaduista kaloista on alamittaisia. Kuva: Jan-Peter PohjolaVähennä koukun haaroja

Maailmalla on yhä enenevässä määrin siirrytty käyttämään yksihaaraisia koukkuja. Niistä kalan vapauttaminen on helpompaa ja ne aiheuttavat vähemmän vammoja. Vahvoja yksihaaraisia koukkuja käytetään jopa isoja valtamerikaloja uisteltaessa. Herkimmät vieheet uivat paremmin yksihaaraisella koukulla, sillä siinä on pienempi vedenvastus ja se on kevyempi kuin kolmihaarainen koukku.
Kala on lisäksi paljon helpompi irrottaa yksihaaraisesta koukusta ja se aiheuttaa kalalle vähemmän vaurioita. Uistimiin tarkoitettuja yksihaaraisia koukkuja löytää hyvin varustetuista kalastustarvikeliikkeistä.
Mikäli vieheeseesi tai tarpeisiisi ei sovi yksihaarakoukun käyttö, voit vähentää kalojen vapautusvammoja ottamalla uistimista turhat kolmihaarakoukut pois ja vaihtamalla ohuempilankaiset kolmihaarakoukut.

Aseta henkilökohtaiset ala- ja ylämitat

Aina ei kannata ottaa jokaista alamitan täyttävää kalaa, sillä ne ovat monesti vielä varsin pieniä. Monella uistelijalla on käytössään nk. henkilökohtainen alamitta. Esimerkiksi kuhan, taimenen ja järvilohen uistelussa vastuulliset kalastajat asettavat omat alamittansa, jotka ovat säädettyä alamittaa huomattavasti suuremmat.
Yhä useammat kalastajat ovat siirtyneet myös ylämittojen käyttöön. Kookkaat yksilöt tuottavat useimmiten selvästi laadukkaampia jälkeläisiä pienempiin lajitovereihinsa nähden. Kookkaaksi kasvaneet yksilöt kannattaa siis vapauttaa. Muista kuitenkin aina hoitaa kalan punnitus ja valokuvaaminen asiallisesti, jotta kala säilyy elinvoimaisena. Tee päätös kalan ottamisesta tai vapauttamisesta jo, kun kala on vedessä. Vapautettavaa kalaa ei välttämättä tarvitse nostaa pois vedestä, vaan koukut voi irrottaa veneen ulkopuolella. Mitä vähemmän kalaa käsitellään, sen paremmassa kunnossa se säilyy.

Suuret hauet ja muut petokalat ovat tärkeitä luonnon ekosysteemissä. Kuva: Jan-Peter Pohjola

Älä poistopyydä haukia ja muita petokaloja

Petokaloilla on tärkeä rooli luonnon ekosysteemissä. Vapakalastus kohdistuu yleensä juuri petokaloihin ja se vääristää ekosysteemiä. Suuret petokalat vähentävät särkikalapopulaatioita ja pitävät ne terveellä tasolla.
Petokalat pitävät myös huolen elinkyvyttömien yksilöiden poistosta ja siten vesistön kalakantojen geeniperimä pysyy terveenä. Erityisesti suurikokoiset hauet ja kuhat ovat tärkeässä roolissa. Onkin erittäin suositeltavaa, että erityisesti suurikokoiset petokalat vapautetaan. Uistelukilpailuissa vastuullisuutta voidaan toteuttaa järkevin mitta- ja kappalemääräkiintiöin.

Vältä istutusalueita

Alamittaisten kalojen runsas osuus saaliissa ei ole kenellekään eduksi. Kalat ja kalastus kärsivät alamittaisten kalojen turhasta irrottelusta. Jos alamittaisia kaloja alkaa tarttua uistimiin toistuvasti, on syytä harkita uistelutekniikan tai paikan vaihtamista. Alamittaiset kalat syönnöstävät usein parvissa samoilla alueilla, eikä niiden turha koukuttaminen ole järkevää. Erityisesti lohikalojen vaellusikäiset poikaset kulkevat parvissa ja käyvät hanakasti kiinni vieheisiin.
Pienien kalojen tarttumista uistimiin ei aina huomata ajoissa ja ne saattavat roikkua koukussa pitkän aikaa. Pahimmassa tapauksessa tämmöinen kilometrejä perässä vedetty pieni kala ei enää selviä rasituksesta ja kuolee.
Alamittaisia kaloja pystyy monesti välttämään asettamalla uistimet syvyyteen, jossa kookkaampi kala syönnöstää. Monien lajien pienet yksilöt hankkivat ravintonsa pinnan läheisyydestä, joten syvemmältä uistelemalla voidaan välttää pienten kalojen tarttuminen uistimiin.

Kesäinen kuhanuistelu on yksi tunnelmallisimmista kalastusmuodoista. Kuva: Jan-Peter PohjolaOta huomioon ympäristöasiat

Veneiden perämoottorit sisältävät bensaa ja öljyä. Pidä kalustostasi aina hyvää huolta ja katso, ettei moottorissa ole turhia polttoaine- tai öljyvuotoja. Kun poistat venettä tai perämoottoria käytöstä, vie ne asianmukaisesti kierrätykseen tai kaatopaikalle. Älä koskaan pidä vesistöä kaatopaikkana.
Uistelusyvyyttä voidaan kasvattaa erilaisten painojen ja syvääjien avulla. Vältä käyttämästä lyijyä ja muita ympäristöä kuormittavia aineita välineistössäsi. Joskus niitä jää kuitenkin pohjaan.
Veneiden pohjia käsitellään erityisesti merialueella suoja-aineilla, jotka estävät vesikasvillisuuden ja merirokon muodostumista pohjaan. Käsittele veneen pohja vain nykyaikaisella suoja-aineella, joka on Suomen Ympäristökeskuksen hyväksymä. Pohjan puhdistamisen voi hoitaa myös painepesurilla pesemällä. Peseminen onkin trailerilla venettä kuljettavalle kalamiehelle paras vaihtoehto. Veneen pohjan käsittely myrkkymaalein on turhaa, jos veneilet vain sisävesillä tai Perämerellä.

Ota huomioon muut vesillä liikkujat ja rannoilla olevat

Uistelijat kuljettavat usein veneitään vesistöjen ohella maanteillä. Asiallisesti huollettu kalusto lisää turvallisuutta tieliikenteessä. Veneiden laskuramppeja ei saa tukkia ja veneen kuljetuskalusto on asetettava parkkiin asianmukaisesti.
Uisteltaessa pitää välttää kulkemasta liian läheltä ranta-asutusta. Veneväyliä on mahdollisuuksien mukaan vältettävä uisteltaessa. Yksikään uistelija ei halua vetää kalustoaan kiinni passiivisiin pyydyksiin. Kierrä siis pyydykset riittävän kaukaa.
Uistelualuetta levitetään usein plaanarikelkkojen avulla. Vastuullinen kalastaja ei levitä kelkkoja liian leveälle ja merkitsee ne asianmukaisesti näkyvillä lipuilla. Älä uistele plaanareiden avulla pimeällä vilkkaasti liikennöidyillä vesialueilla.