Vapautussarja 2021-02-16T11:54:38+00:00

Suurkalakilpailun vapautussarja

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön suurkalakilpailun Vapautussarja korostaa suurten kalayksilöiden tärkeyttä osana elinvoimaisia kalavesiä ja kannustaa kalastajia vapauttamaan saamiaan suuria kalayksilöitä. Samalla kiinnitetään huomiota uhanalaisten lohikalakantojen nykytilaan, minkä takia lohikalojen sarjassa siirrytään käyttämään kalojen pituutta kalojen koon vertailussa.

Säännöt ja kalojen ilmoittaminen
Vapautussarjan säännöt noudattelevat perinteistä SVK:n suurkalakilpailua. Kilpailulajit on jaettu neljään ryhmään (A, B, C, D), joista jokaisesta palkitaan suhteessa suurimman kalan vapauttanut henkilö. Suhteellinen suuruus lasketaan siitä, kuinka monella prosentilla kalan koko ylittää suurkalastajan ansiomerkkiin oikeuttavan vähimmäisrajan. Ryhmissä A, C ja D on käytössä kalojen paino. Lohikalojen ryhmässä B, on vertailuarvoina käytössä kalojen pituus. Lohikalojen ryhmästä on poistettu vieraslajit, eli harmaanieriä, puronieriä ja kirjolohi. Vuodesta 2017 alkaen vapautusarjaan hyväksyttävistä lajeista poistettiin lisäksi hopearuutana, mustatäplätokko ja piikkimonni, koska kilpailun tarkoituksena ei ole kannustaa vapauttamaan Suomen vesistöihin kuulumattomia vieraslajeja. Vuodesta 2017 alkaen kilpailuun hyväksytään myös rajajokien rajajokiosuudella naapurimaan puolelta saadut kalat.

Ryhmien A, C ja D kalat tulee punnita laadukkaalla (digi)vaa´alla. Vapautettavaa kalaa ei kuitenkaan missään tapauksessa saa laittaa vaa´an koukkuun roikkumaan, vaan se pitää punnita punnituspussissa, solmuttomassa haavissa tai vastaavassa. Ryhmän B kalat mitataan tasaisella alustalla ja/tai mittanauha suoraksi vedettynä (kala asetettuna mitan päälle). Pituus mitataan kuonon kärjestä varovasti yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Katso oikeaoppiset kalan vapauttamisohjeet tästä.

Ilmoitettavista kaloista tulee ottaa riittävästi hyvälaatuisia kuvia, joista käy ilmi kalan koko ja laji. Myös kameran aikaleiman tulee olla kunnossa. Tuomaristolla on oikeus hylätä riittämättömillä kuvatodisteilla ilmoitetut kalat. Jos ilmenee, että vapautettua kalaa on kohdeltu väärin, voidaan se hylätä vapautussarjasta.

Kalojen tulee kokonsa puolesta täyttää kullekin kilpailulajille säädetty ilmoitusraja. Saalisilmoituslomake löytyy osoitteesta: www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalailmoitus/. Kalat tulee ilmoittaa kilpailuun kuukauden (1 kk) kuluessa pyyntipäivästä tai viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.
Hienoimpia vapautussarjan kalakuvia voidaan julkaista Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja Koolla on väliä -hankkeen tiedotuskanavissa pitkin vuotta. Kalastajan niin halutessa ei tarkkaa saantipaikkaa ilmoiteta.

Vapautussarjan pääpalkinto eri ryhmien (A, B, C ja D) suurimmille vapautetuille kaloille

Vapautussarjan pääpalkinto eri ryhmien (A, B, C ja D) suurimmille vapautetuille kaloille

Vapautussarjan palkinnot 2020
Suurkalojen vapauttamista ovat tukemassa Rapala, Vision, Ruoto, CWC, Gofish.fi ja Silli Lures, jotka lahjoittavat arvokkaita palkintoja Vapautussarjaan:

  • Rapala palkitsee eri ryhmien suurimmat vapautetut kalat. Palkintona on hieno tarvikelaukku, joka pitää sisällään kattavan valikoiman vastuullisessa kalastuksessa tarvittavaa välineistöä.
  • Suurimman hauen vapauttanut palkitaan kaksiosaisella BFT Instinct 7,10″ H X-Fast, Pike Versatile -130g, haukivavalla.
  • Silli Lures palkitsee suurimman ahvenen vapauttajan legendaarisella Sillin kevennetyllä tasapainopilkillä.
  • Pisimmän taimenen vapauttaja saa valita Ruodon tarjoamista tuotteista palkinnokseen joko Saxa Shade Gen2 -heittovavan tai Grimman Origo -perhokelan.
  • Vision palkitsee pisimmän lohen vapauttajan XLV LOHI -perhokelalla ja pisimmän harjuksen vapauttajan XLV NYMPH -perhokelalla.
  • Gofish.fi lahjoittaa suurimman lahnan, suutarin, särjen ja säyneen vapauttaneille Starfish-suurkalamäskiä, arvo noin 50 €.

Tasatuloksen sattuessa kilpailun järjestäjä arpoo voittajan.

Vapautussarjan palkinnot 2020Palkintojen lahjoittajat
Vapautussarjan palkintojen lahjoittajat