Vastuulliset säännöt 2017-03-30T23:58:59+00:00

VASTUULLISEN VAPAA-AJANKALASTAJAN SÄÄNNÖT

Vapaa-ajankalastaja ei myy saalistaan missään tilanteessa.
Kalojen harmaa kauppa haittaa ammattikalastajien elinkeinoa ja heikentää
kalakantoja virkistyskalastuskohteissa. Kun kaloja tulee niin paljon, että ei
pysty niitä omassa taloudessa tuoreena käyttämään, kalastus joko keskeytetään
tai saalis vapautetaan oikeaoppisin menetelmin.

Vastuullisen vapaa-ajankalastajan tulee hyväksyä se, että
toiminnan luonteesta johtuen kalastus voi johtaa yksittäisten kalojen
tappamiseen sekä aiheuttaa niille vahinkoa ja stressireaktioita pyydystämis-,
käsittely- ja mahdollisen vapauttamisprosessin aikana, mikä saattaa vaikuttaa
yksittäisen kalan kuntoon.

Vapautettava saalis on laskettava takaisin veteen
mahdollisimman nopeasti, tai pidettävä vedessä koko ajan. Kalaa on käsiteltävä
mahdollisimman hellävaroin. Kalaa ei saa laskea maahan, eikä sitä saa puristaa
liian lujaa, varsinkaan vatsan seudulta. Eri kalalajien kiinnipitomenetelmät
kuuluu opetella. Kastele kädet ennen elävään kalaan koskemista. Kiduksiin
koskemista pitää välttää. Pihtien käyttö koukun irrotuksessa on erittäin suositeltavaa.
Väkäsettömien yksihaaraisten koukkujen käyttö helpottaa kalan irrottamista
koukusta ja aiheuttaa yleensä vähemmän vahinkoa kalalle. Kaikki käytettävät
välineet tulee olla mahdollisimman vähän kaloja vahingoittavia. Liian
kevytluokkaisia välineitä pitää välttää, sillä ne pitkittävät kalojen
väsyttämistä, joka voi olla vaaraksi varsinkin kesällä kun vedet ovat lämpimiä.
Mitä lämpimämmät vedet on, sitä herkemmin kalastus vahingoittaa kaloja.

Kalassa täytyy pitää aina isojen kalojen dokumentointiin
kameraa, mittausvälineitä, sekä erilaisia apuvälineitä kalan hellävaraiseen
käsittelyyn, kuten punnituspussia. Isoja kaloja ei kannata ottaa ruuaksi, sillä
ne ovat arvokkaita emokaloja ja hyvän geeniperimän ylläpitäjiä. Ruuaksi kuuluu
ottaa vain keskikokoisia kaloja. Kala on saatu kala, vaikka sen päästäisi takaisin.
Kaikista arvokkain muisto suuresta vonkaleesta on hyvä valokuva. Keittiössä
isot ja vanhat kalat eivät ole ensiluokkaisia. Kala on vedessä paljon
arvokkaampi kuin lautasella.

Pyydystä ja päästä – kalastusta pitää yrittää välttää aikana
jolloin se aiheuttaa suurta vahinkoa kaloille, kuten silloin kun vedet ovat
todella lämpimät. Jos kala vaikuttaa saaneen kalastuksen takia suuria vaurioita,
kuten jos on havaittavissa todella runsasta verenvuotoa kiduksista, tulee kala
lopettaa ja käyttää ruuaksi asianmukaisesti. Tämä ei kuitenkaan koske
alamittaisia yksilöitä, jotka laki määrää vapauttamaan aina, kuntoon
katsomatta.

Uhanalaisten lajien ottamista ruuaksi pitää välttää.
Ruokakalat otetaan elinvoimaisista lajeista tai istutetuista yksilöistä.
Esimerkiksi jos alueen lohikalaistutukset ovat rasvaeväleikattuja, on erittäin
suositeltavaa että kaikki rasvaevälliset kalat vapautettaisiin.
Vapaa-ajankalastajien pitää myös painostaa alueellisia viranomaisia siirtymään
rasvaeväleikattujen kalojen istuttamiseen ja/tai luontaisen lisääntymisen
edistämiseen.

Kaloja pitää kunnioittaa ja käsitellä asianmukaisesti,
vaikka eivät olisi tavoiteltua lajia. Ruuaksi otettava kala tainnutetaan välittömästi
iskulla päähän ja verestämällä. Tämän jälkeen aina ruokapöytään asti saalista
on käsiteltävä kunnioittavasti ja oikeaoppisesti. Saalista on pidettävä
puhtaassa ja kylmässä, jotta kalan laatu pysyisi aina syömiseen asti
huippulaatuisena. Saalis pitää valmistaa kaikkien olemassa olevien taitojensa
mukaan mahdollisimman hyvin ja nautittava ruokalahalulla hyvässä seurassa.

Kun lähdetään kalastusmatkalle, ei tuoda kalaa suuria määriä
kotiin. Ylös otetaan korkeintaan sen verran kalaa, kuin paikan päällä jaksetaan
itse syödä. Ulkomailla kalastaessa suomalaisen kalamiehen pitää aina käyttäytyä
erityisen hyvin.

Vastuulliselle vapaa-ajankalastajalle on itsestään selvyys
että hän noudattaa kaikkia alueellisia sääntöjä ja opastaa asiassa
tietämättömiä.

Lue myös Euroopan sisävesikalastuskomission antamat ohjeet eettiseen ja kestävään kalastukseen.