Vastuullisen kalastuksen ohjeet 2022-12-16T13:33:48+00:00

Vastuullisen vapaa-ajankalastajan ohjeet

Nämä ohjeet opastavat kalastamaan vastuullisella tavalla.

Ota saalista vain omaan käyttöön

Vapaa-ajankalastaja ei myy saalistaan missään tilanteessa. Kalojen harmaa kauppa haittaa ammattikalastajien elinkeinoa ja heikentää kalakantoja virkistyskalastuskohteissa. Kun kaloja tulee niin paljon, että ei pysty niitä omassa taloudessa tuoreena käyttämään, kalastus joko keskeytetään tai saalis vapautetaan oikeaoppisin menetelmin.

Kala voi vahingoittua

Vastuullisen vapaa-ajankalastajan tulee hyväksyä se, että toiminnan luonteesta johtuen kalastus voi johtaa yksittäisten kalojen tappamiseen sekä aiheuttaa niille vahinkoa ja stressireaktioita pyydystämis-, käsittely- ja mahdollisen vapauttamisprosessin aikana, mikä saattaa vaikuttaa yksittäisen kalan kuntoon.
Vastuullisen vapaa-ajankalastajan ohjeet

Oikeaoppinen vapauttaminen

Vapautettava saalis on laskettava takaisin veteen mahdollisimman nopeasti, tai pidettävä vedessä koko ajan. Kalaa on käsiteltävä mahdollisimman hellävaroin. Kalaa ei saa laskea maahan, eikä sitä saa puristaa liian lujaa, varsinkaan vatsan seudulta. Eri kalalajien kiinnipitomenetelmät kuuluu opetella. Kastele kädet ennen elävään kalaan koskemista. Kiduksiin koskemista pitää välttää. Pihtien käyttö koukun irrotuksessa on erittäin suositeltavaa. Väkäsettömien yksihaaraisten koukkujen käyttö helpottaa kalan irrottamista koukusta ja aiheuttaa yleensä vähemmän vahinkoa kalalle. Kaikki käytettävät välineet tulee olla mahdollisimman vähän kaloja vahingoittavia. Liian kevytluokkaisia välineitä pitää välttää, sillä ne pitkittävät kalojen väsyttämistä, joka voi olla vaaraksi varsinkin kesällä kun vedet ovat lämpimiä. Mitä lämpimämmät vedet on, sitä herkemmin kalastus vahingoittaa kaloja.

Varusteet

Kalassa täytyy pitää aina isojen kalojen dokumentointiin kameraa, mittausvälineitä, sekä erilaisia apuvälineitä kalan hellävaraiseen käsittelyyn, kuten punnituspussia. Isoja kaloja ei kannata ottaa ruuaksi, sillä ne ovat arvokkaita emokaloja ja hyvän geeniperimän ylläpitäjiä. Ruuaksi kuuluu ottaa vain keskikokoisia kaloja. Kala on saatu kala, vaikka sen päästäisi takaisin. Kaikista arvokkain muisto suuresta vonkaleesta on hyvä valokuva. Keittiössä isot ja vanhat kalat eivät ole ensiluokkaisia. Kala on vedessä paljon arvokkaampi kuin lautasella.

Olosuhteiden mukaan

Pyydystä ja päästä – kalastusta pitää yrittää välttää aikana jolloin se aiheuttaa suurta vahinkoa kaloille, kuten silloin kun vedet ovat todella lämpimät. Jos kala vaikuttaa saaneen kalastuksen takia suuria vaurioita, kuten jos on havaittavissa todella runsasta verenvuotoa kiduksista, tulee kala lopettaa ja käyttää ruuaksi asianmukaisesti. Tämä ei kuitenkaan koske alamittaisia yksilöitä, jotka laki määrää vapauttamaan aina, kuntoon katsomatta. Uhanalaisten lajien ottamista ruuaksi pitää välttää. Ruokakalat otetaan elinvoimaisista lajeista tai istutetuista yksilöistä.

Saaliin kunnioittaminen

Kaloja pitää kunnioittaa ja käsitellä asianmukaisesti, vaikka eivät olisi tavoiteltua lajia. Ruuaksi otettava kala tainnutetaan välittömästi iskulla päähän ja verestämällä. Tämän jälkeen aina ruokapöytään asti saalista on käsiteltävä kunnioittavasti ja oikeaoppisesti. Saalista on pidettävä puhtaassa ja kylmässä, jotta kalan laatu pysyisi aina syömiseen asti huippulaatuisena. Saalis pitää valmistaa kaikkien olemassa olevien taitojensa mukaan mahdollisimman hyvin ja nautittava ruokalahalulla hyvässä seurassa.

Kalasta maltilla

Kun lähdetään kalastusmatkalle, ei tuoda kalaa suuria määriä kotiin. Ylös otetaan korkeintaan sen verran kalaa, kuin paikan päällä jaksetaan itse syödä. Ulkomailla kalastaessa suomalaisen kalamiehen pitää aina käyttäytyä erityisen hyvin.

Noudata kalastussääntöjä

Vastuulliselle vapaa-ajankalastajalle on itsestään selvyys että hän noudattaa kaikkia alueellisia sääntöjä ja opastaa asiassa tietämättömiä.
Lue myös Euroopan sisävesikalastuskomission antamat ohjeet eettiseen ja kestävään kalastukseen.