Ympäristöohjeet 2017-03-30T22:46:17+00:00

VASTUULLISEN VAPAA-AJANKALASTAJAN YMPÄRISTÖOHJEET

Vastuullinen vapaa-ajankalastaja ei roskaa. Roskat on vietävä roskakoriin tai kierrätysastioihin. Myös muiden jättämät roskat kuuluu viedä pois, jos niitä ilmenee. Erityisesti siimoja ja koukkuja ei saa jättää ympäristöön. Siimat takertuvat lintujen jalkoihin ja saattavat pitkään jalan ympärille sotkeutuneena aiheuttaa kuolion ja sitä myötä linnun hitaan kuoleman.  Siimavyyhdit on aina katkottava lyhyeksi silpuksi. Kaikki eväät ja tarvikkeet on pakattava uudelleen käytettäviin pakkauksiin.

 


Jos ympäristössä ilmenee luonnottomia kalakuolemia, saastumisen merkkejä tai muita äkillisiä ympäristömuutoksia, on niistä aina ilmoitettava heti viranomaisille. Havainnot saattavat olla ratkaisevia suuremman ympäristöongelman välttämisessä.

 

Vastuullinen vapaa-ajankalastaja ei käytä vieraasta vesistöstä pyydettyjä syöttejä. Vesieliöitä ei pidä siirtää vesistöstä toiseen, elävänä tai kuolleena ilman viranomaisen lupaa. Vieraat kannat tai lajit saattavat sekoittaa alkuperäistä geeniperimää, vahingoittaa alkuperäistä ekosysteemiä tai levittää vakavia tauteja.

 

Kahlaamista virtavesissä lohikalojen kutuaikaan ja sen jälkeen, aina poikasten kuoriutumiseen asti seuraavalle keväälle, kannattaa välttää. Kahlaaminen saattaa aiheuttaa pahimmillaan suurta tuhoa, varsinkin pienissä virtavesissä. Soran sekaan asettunut mädin täytyy saada pysyä aivan paikallaan, aina siihen asti kunnes poikanen soran seasta ui itse pois.

 

Kalastaessa pitää huomioida myös muut eliöt, kuten linnut. Lintujen pesimäaikaan on vältettävä niiden häiritsemistä ja esimerkiksi lintujen pesimäluodoille rantautumista pitää välttää. Veneellä kulkiessa pitää muistaa että nopeus ja melu saattavat häiritä kaloja, rantakasvillisuutta, lintuja tai muita vesien käyttäjiä.

 

Vastuullinen vapaa-ajankalastaja osallistuu itse alueellaan tapahtuviin vesistökunnostuksiin omalla panoksellaan. Esimerkiksi virtavesitalkoot on hyvä tapa vapaa-ajankalastajalle asettaa oman tikkunsa kekoon. Vastuullinen vapaa-ajankalastaja painostaa tekemisillään ja puheillaan myös viranomaisia kestävämpään kalavedenhoitoon ja kalastusmahdollisuuksien kehittämiseen.

Lue myös Euroopan sisävesikalastuskomission antamat ohjeet eettiseen ja kestävään kalastukseen.