Veneonnettomuus

Lausunto
veneonnettomuudesta Kotkan edustalla 8.5.2006

Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö (SVK), jonka jäseniä ovat Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen
Urheilukalastajain Liitto ja Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto, esittää
omasta ja jäsenliittojensa puolesta lausuntonaan seuraavaa.

Veneen uppoamispaikalla
Haapasaaren ulkopuolella vallitsi lounaistuuli, jonka voimakkuus jäi kipparin
arvioitavaksi. Kippari ei riittävästi tuntenut paikallisia sääoloja eikä siksi
hakeutunut suojasatamaan. Lounaistuuli sopii uppoamispaikkaan pitkältä matkalta,
ja paikkaan ilmeisesti myös tuulee lännestä muodostaen ristiaallokkoa ja kenties
siten selittäen suuren aallon syntymisen.

HT-veneen sisäperämoottori oli
ilmeisesti liian painava veneen takalaidan korkeuteen nähden. Takapainoisuutta
kenties lisäsi myös polttoaineet ja kalastajien oma paino veneen takaosassa.
Siten veneen keulasta tuli liian kevyt suuren aallon puhkaisemiseksi. Myös monet
?juppiveneet? varsin peräpainoisina ajavat keula pystyssä peräaallon kasvaessa.
Veneen kuormaus on oleellinen tekijä sen merikelpoisuutta ajatellen, ja
venevalmistajien tulisikin varoittaa huonosti/väärin kuormatun veneen vaaroista.

Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö (SVK) jäsenseuroineen tulee annettujen suositusten mukaisesti
järjestämään turvallisuuteen liittyviä koulutustapahtumia ja tuottamaan
valistusmateriaalia niin jäsenlehdessä kuin erillisenä pamflettina. SVK pyrkii
yhteistyöhön pelastautumispukuja ja pelastusliivejä valmistavan tahon kanssa
niin, että SVK:n jäsenet voisivat näitä asuja hankkia ja siten edesauttaa
kunnollisten pelastautumisvälineiden käyttöä. Yhteistyössä jäsenseurojen kanssa
pyritään myös kartoittamaan onnettomuuspaikan kaltaisia vaaranpaikkoja.

Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö on Veneilyasiainneuvottelukunnan jäsenenä ollut mukana
valmistelemassa ?Veneilyn ja vesillä liikkumisen turvallisuusohjelmaa 2006 ?
2016?. SVK pyrkii toiminnassaan myötävaikuttamaan turvallisuusohjelman
toteuttamiseksi.