Viljeltävät kalat

Lausunto MMM:n asetuksesta viljeltävien kalojen pidolle asetettavista
eläinsuojeluvaatimuksista, 6.6.2008

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) näkee hyvänä sen, että maa-
ja metsätalousministeriö tuntee vastuuta viljeltävien kalojen olosuhteista
antamalla tämänkaltaisen eläinsuojelua koskevan asetuksen, joka kiinnittää
huomion viljeltävien kalojen eläinsuojeluun.

Kaloja viljellään sekä istukkaiksi että jatkokasvatukseen käytettäväksi
elintarvikkeena. Annettava asetus keskittyy voimakkaasti laitoskasvatuksessa
tuotettavien kalojen oloihin jättäen luonnonravintolammikoissa tuotettavien ja
istukkaiksi tarkoitettujen pienpoikasten kasvatusolot vähemmälle huomiolle. Näin
ollen luonnonravintolammikoissa tuotetut poikaset saattavat esimerkiksi joutua
viipymään keruualtaissa liian pitkään ja kuluttaa runsaasti vararavintoa,
jolloin niiden menestyminen istutusvedessä saattaa ratkaisevasti huonontua.
Olisi toivottavaa, että asetus koskisi yhdenmukaisesti kaikkia kaloja
riippumatta niiden käyttötarkoituksesta.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry (SVK) on kaikkien
järjestäytyneiden vapaa-ajankalastajien yhteinen järjestö, joka edistää
vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa
kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 650 seurassa toimii
yhteensä 58 000 kalastuksen harrastajaa.