Virtamittarit paikantavat koski- ja virta-alueita

Virtamittarit paikantavat koski- ja virta-alueita

Kymijoen Gölstråkanin virta-alue www.kalastusrajoitus.fi -palvelussa. Sauvakoski sillalta alas: Miten pitkälle virta-alue jatkuu? Jatkossa tulkinnanvaraisuudet voi unohtaa, kun oma sijainti ja virta-alueen rajat näkyvät selkeästi kartalla. Kuva: Janne Antila.

Virtamittarit paikantavat koski- ja virta-alueita

Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan kalastuslaissa vesialuetta, jota vaelluskalat käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. Useimmat vaelluskalat ovat uhanalaisia ja siksi kalastuslaissa on kalastusta rajoitettu vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla.  Niiden sijainnin määrittäminen on olennaista, jotta lain tavoite voidaan saavuttaa ja kalastuksen näkökulmasta ei alueiden sijainnista synny tulkintaongelmia. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) Virtamittarit-hankkeen tarkoituksena on tunnistaa koski- ja virta-alueita kalastuslain toimeenpanon edistämiseksi.

Miten pitkälle virta-alue jatkuu? Jatkossa tulkinnanvaraisuudet voi unohtaa, kun oma sijainti ja virta-alueen rajat näkyvät selkeästi kartalla. Kuva: Janne Antila.

Virtamittarit-hankkeen tarkoituksena on kartoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueen (rannikkomaakunnat Etelä-Karjalasta-Keski-Pohjanmaalle) kalastuksellisesti suosituimpien vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueiden rajat maastokäyntien avulla. Hankkeen tulokset tuovat turvaa sekä luvallisen kalastuksen harjoittamiselle että helpottavat luvattoman kalastuksen valvomista. Virtavesissä tapahtuvan kalastuksen säätely on tärkeässä asemassa, koska uhanalaiset vaelluskalamme vaeltavat ja lisääntyvät niissä.

Epätietoisuutta vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueiden rajoista ei onnistuttu ratkaisemaan kalastuslain tultua voimaan 2016. Uudet määritelmät ovat aiheuttaneet runsaasti tulkintaongelmia, koska virtausolosuhteet vaihtuvat vuodenajan ja vallitsevan säätilan mukana. Lisäksi kalastajan vastuulle jäävä havainnointi voi olla ristiriidassa toisen kalastajan tai kalastuksenvalvojan tulkinnan kanssa. Viimekädessä haitan kärsijänä ovat myös uhanalaiset vaelluskalat, joiden tarkoituksenmukaista suojaa kalastukselta ei tällä hetkellä voida taata.

SVK:n kouluttamien työntekijöiden eli ns. virtamittarien toimesta tehdyssä pilottihankkeessa kartoitettiin vuosina 2018-2019 lähes 500 kohdetta, joista noin 75 % tunnistettiin koski- ja virta-alueiksi. Kartoitustyön jälkeen ELY-keskus laittaa em. kohteet lausunnolle ja tekee niistä kalastuslain mukaiset koski- ja virta-alueiden rajausmääritykset. Lopulta rajatiedot tulevat kaikkien vapaasti nähtäville kalastusrajoitus.fi -palveluun. Pilottihankkeen kartoituksista on ensimmäisenä kartalle asti saatu koko Kymijoki. Määritetyt koski- ja virta-alueet näkyvät Kalastusrajoitus.fi -karttapalvelussa punertavalla värillä ja ne on merkitty tunnisteella ”Ko”. Tunnisteet tulevat näkyviin haluttua kohdetta kartalta klikkaamalla.

Kymijoen Gölstråkanin virta-alue www.kalastusrajoitus.fi -palvelussa.

Virtamittarit-jatkohankkeelle tänä keväänä kalastonhoitomaksuvaroista saadun rahoituksen turvin on tarkoitus jatkaa kartoitustöitä pitkin eteläistä ja läntistä rannikko-Suomea.
”Jokia on melko mittava lista koko rannikon matkalta, mutta seuraavana ovat vuorossa mm. kalastajien suosimat Uskelanjoki haaroineen ja Perhonjoen alaosa”, kertoo SVK:n kalatalousasiantuntija Janne Antila.
Hänen mukaansa on mukavaa tehdä tällaista win-win -hommaa, sillä niin kalastajat, kalastuksenvalvojat kuin vaelluskalatkin ovat tässä lopulta hyötyjinä.

Lisätietoja:
SVK, kalatalousasiantuntija Janne Antila, p. 045 630 4280
VAR-ELY, Vesa Vanninen p. 02 9502 9095 ja Mikko Koivurinta p. 02 9502 1080

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 490 seurassa toimii yhteensä noin 36 000 kalastuksen harrastajaa.
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/