Vuoksella elää monta uhanalaista kalalajia

Luonnonvaraisen lohen ja taimenen tunnistaa rasvaevästä, istutetusta kalasta se on leikattu. Kuva: Anssi Vainikka.

Vuoksen vesistöalueella elää monta uhanalaista kalalajia: Muistathan kalastusrajoitukset

Kalastuslaki ja -asetus tukee uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä. Vuoksen vesistöalueella kalalajeista järvilohi, järvitaimen ja nieriä on määritetty uhanalaisiksi kalalajeiksi. Harjus on silmälläpidettävä laji,  jonka kannat ovat taantuneet. Kaikille em. lajeille on asetettu alamittoja ja rauhoitusaikoja, jotka on syytä ottaa huomioon ennen kalareissulle lähtöä. Viime vuodesta alkaen yksivuotiaat ja sitä vanhemmat taimen- ja järvilohi-istukkaat on rasvaeväleikattu. Tämän avulla kalastaja voi erottaa luonnossa syntyneet ja istutetut yksilöt toisistaan ja siten valikoida talteen otettavan saaliinsa eväleikatuista, istutetuista yksilöistä.

Järvilohi
Äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun järvilohen rasvaevälliset yksilöt on kokonaan rauhoitettu ja ne tulee poikkeuksetta vapauttaa takaisin vesistöön. Vapauttamisvelvollisuus koskee myös rasvaeväleikattua järvilohta Vuoksen vesistöalueen keskeisellä vaellus- ja syönnösalueella 1.6.–31.8. sekä kaikkien vesistöalueiden joissa ja puroissa 1.8.–30.11. Rasvaeväleikatun järvilohen alamitta on asetuksen mukaan 60 senttimetriä. Saaliskiintiö Vuoksen vesistöalueella on yksi rasvaeväleikattu järvilohi vuorokaudessa kalastajaa kohti.

Taimen
Taimen on määritetty erittäin uhanalaiseksi. Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu kokonaan sisävesissä leveyspiirin 64°00′N eteläpuolella. Rauhoitus ei koske kuitenkaan taimenta, joka on pyydetty sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä. Tällöin saaliiksi otettavan taimenen pituus voi olla enintään 45 senttimetriä. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on asetuksen mukaan 50 senttimetriä. Taimen on rauhoitettu joessa ja purossa ajalla 1.9.-30.11.

Luonnonvaraisen lohen ja taimenen tunnistaa rasvaevästä, istutetusta kalasta se on leikattu. Kuva: Olli Saari.

Luonnonvaraisen lohen ja taimenen tunnistaa rasvaevästä, istutetusta kalasta se on leikattu. Kuva: Anssi Vainikka.

Nieriä
Äärimmäisen uhanalainen nieriä on kokonaan rauhoitettu Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella sekä muualla Vuoksen vesistössä ajalla 1.9.-30.11. Nieriän alamitta on asetuksen mukaan 60 senttimetriä Vuoksen vesistössä.

Harjus
Silmälläpidettäväksi määritetty harjus on rauhoitettu 67°00′N eteläpuolisissa sisävesissä kaikelta kalastukselta 1.4.-31.5. Harjuksen alamitta on asetuksen mukaan 35 senttimetriä leveyspiirin 67°00′N eteläpuolella.

Rauhoitusajat ja -alueet löytyvät osoitteesta https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalastus/lait-ja-luvat/kalojen-pyyntirajoitukset/.

 

Lisätietoja:
Kalatalousasiantuntija Janne Tarkiainen puh. 044 547 9116, janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi
Tiedottaja Jaana Vetikko, puh. 050 525 7806, jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 513 seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa.