Kalastuksen yhtenäisluvat kiinnostavat vapaa-ajankalastajia

Kalastuksen yhtenäisluvat kiinnostavat vapaa-ajankalastajia

Kalastuksen yhtenäisluvat kiinnostavat vapaa-ajankalastajia

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) selvitti kyselytutkimuksella vapaa-ajankalastajien yhtenäislupien tarvetta. Tulokset kertovat lupien olevan kiinnostavia ja niiden kehittämisen tärkeää. Kalastajat toivovat laajoja ja yhtenäisiä lupa-alueita sekä helppoutta lupien ostamiseen.

Viime vuonna perustettujen kalatalousalueiden on kalastuslain (36 §) mukaan laadittava alueelleen uudet käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joiden pitää sisältää ehdotus yhtenäislupa-alueiden perustamiseksi. Yhtenäisluvilla tarkoitetaan kahden tai useamman kalastusoikeuden haltijan muodostamaa lupa-aluetta.
Kalastuksen yhtenäislupien tarvetta selvitettiin SVK:n teettämässä kyselytutkimuksessa viime vuonna. Vastauspyyntö lähetettiin sähköpostitse noin 125 000 kalastajalle ja vastauksia kyselyyn saatiin 7700 kappaletta.

Yhtenäislupien kehittäminen sai suuren kannatuksen, sillä niistä kiin­nostuneita oli 71 % vastaajista ja lupien kehittämistä tärkeänä tai melko tär­keänä piti 82 %. Vastanneista 38 % ilmoitti ostaneensa yhtenäislupia aiem­min. Kalastajat toivovat mahdollisimman laajoja ja yhtenäisiä lupa-alueita kalastukseen. Tärkeää on myös luvan hankkimisen helppous. Luvat halutaan ostaa kalastonhoitomaksun yhteydessä tai muulla sähköisellä sovelluksella.

Kyselytutkimuksen tulosten perus­teella on suositeltavaa luoda uusia tai kehittää olemassa olevista yhtenäis­luvista lupamuotoja, joissa ei eritellä erikseen vapakalastusmuotoja. Tällöin samalla luvalla voisi käyttää niin montaa va­paa tai lisäkoukkua kuin lupaan kuu­luu.

Yhtenäisluvilla ratkaisu vapaa-ajankalatalouden rahoitukseen

Heikot tai puuttuvat lupajärjestelmät rajoittavat tällä hetkellä vapaa-ajankalastusta kalastusmuodoissa, joissa käytetään useampaa vapaa tai viehettä. Kyselytutkimus osoittaa, että luville on olemassa maksuhalukkaita asiakkaita. Kalatalousalueiden perustamat yhtenäislupa-alueet voisivat tuoda kaivatun avun kalatalousalueiden rahoituspuutteeseen. Lisäksi houkuttelevat kalavedet laajoine lupa-alueineen lisäävät myös kalastonhoitomaksun maksaneiden määrää.

Yhtenäislupakyselytutkimuksen ja kalatalousalueiden muiden lakisääteisten vapaa-ajankalastuksen kehittämistoimenpiteiden hoitamisesta tuotettiin maksuton opas kalatalousalueiden käyttöön. Sen voi lukea osoitteesta: https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalatalousalueet/

 

Lisätietoja:
SVK, kalatalousasiantuntija Janne Rautanen, puh. 0400 946 968, s-posti: janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 490 seurassa toimii yhteensä noin 36 000 kalastuksen harrastajaa.