Kalat kertovat vesiympäristön tilasta
– Indikaattorilajeista kaivataan havaintoja –

Vesiemme tila muuttuu. Suurin muutos on vesien rehevöityminen.
Rehevöitymisellä on monenlaisia vaikutuksia: veden samentuminen,
sinileväkukinnat, pyydysten limoittuminen, happikadot. Lista rehevöitymisen
haittavaikutuksista on pitkä. Eräillä alueilla, kuten Suomenlahdella ja
Saaristomerellä, muutos on selkeä. Pohjoisempana, kuten Perämerellä, muutos on
vähäisempi ja vaikeammin havaittavissa.
Kalat reagoivat, lajista riippuen,
eri lailla elinympäristönsä rehevöitymiseen. Osa lajeista viihtyy parhaiten
rehevissä ja sameissa vesissä. Tällaiset lajit hyötyvät rehevöitymisestä
suuresti ja pystyvät rehevöitymisen ansiosta levittäytymään uusille
elinalueille. Toisaalta taas osalle kalalajeista karut ja kirkkaat vedet ovat
elinehto. Niiden kannalta rehevöityneet alueet ovat elinkelvottomia Tietyt lajit
kertovat siis olemassaolollaan tai puuttumisellaan paljon vesiympäristön
tilasta, ne toimivat vesiympäristön tilan indikaattoreina.

Muutosten havainnointi

Vesistöjen rehevöityessä karuja vesiä suosivat lajit ovat monin paikoin
hävinneet, kun puolestaan rehevissä vesissä viihtyvät lajit ovat levittäytyneet
yhä uusille elinalueille. Helposti havainnoitavia ja hyvin rehevöityvistä
ilmentäviä kalalajeja ovat harjus, mutu, säyne, särki ja sorva. Näistä lajeista
harjus ja mutu viihtyvät karuissa ja hapekkaissa vesissä, särki ja sorva
taas suosivat reheviä vesiä ja ne pärjäävät vähähappisemmissakin olosuhteissa.
Harjus ja mutu ilmentävät siis olemassaolollaan karua ympäristöä, särki
ja sorva taas rehevää tai rehevöitynyttä
Vesien äärellä liikkuessaan on hyvä
olla valppaana ja tarkkailla mitä kalalajeja vedessä näkyy. Havaintoja voi tehdä
myös esim. kalastuksen tai sukeltamisen yhteydessä.

Harjus (Thymallus thymallus)   Kuva: Petter Nissén


Mutu (Phoxinus phoxinus) Kuva: Juha Ojaharju

 

Havaintojen ilmoittaminen

Havainnot voit ilmoittaa sivuiltamme löytyvällä lomakkeella.

Kalahavaintojen oikeasta lajinmäärityksestä voi varmistua Luontoportti.fi sivustolla olevan kalojen tunnistusoppaan avulla. Tunnistusoppaan voi ladata myösmobiililaitteelle, iPhonelle tai Androidille

 
Sorva
(Scardinius erythrophthalmus) Kuva: Juha
Ojaharju


Särki (Rutilus rutilus) Kuva:
Juha Ojaharju

– Lisää indikaattorikalalajeista
– Kaikki ilmoitetut havainnot kartalla