Kala- ja ympäristöasiat ELY:ssä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) perustettiin 1.1.2010. Samalla järjesteltiin uudelleen myös Valtion aluehallinnonhallinnon kala- ja ympäristötoiminnot.
ELY-keskukset muodostettiin kokoamalla yhteen TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien sekä lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen tehtäviä ja palveluita.  Osa palveluista siirrettiin samaan aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin (AVI).

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:
1. Elinkeinot,  työvoima, osaaminen ja kulttuuri
2. Liikenne- ja infrastruktuuri
3. Ympäristö ja luonnonvarat

Entisten TE-keskusten kalatalousyksiköt on ELY-keskuksissa sijoitettu Elinkeinojen,  työvoiman, osaamisen ja kulttuurin vastuualueeseen. Kalatalousyksiköiden tehtäviin kuuluvat mm. kalastuslain mukaisista luvista ja kielloista päättäminen, vesistöjen kalataloudellinen kunnostaminen sekä vapaa-ajan kalatalouden ja kalastusmatkailun kehittäminen

Alueelliset ympäristökeskukset saivat ELY-keskuksissa oman, Ympäristö-nimellä kulkevan vastuualueensa.  Ympäristövastuualueen tehtäväkenttään kuuluvat ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito sekä vesivarojen käyttö ja hoito.

Aiemmin alueellisille ympäristökeskuksille ja ympäristölupavirastoille kuuluneet ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa-asiat siirrettiin organisaatiomuutoksessa  aluehallintovirastoille (AVI).

Lisää tieto ELY-stä löydät internetistä:
ELY-keskukset
ELY-keskusten kalatalousyksiköt
Ympäristöasiat ELY:ssä