Aikuistoimikunta

Aikuistoimikunta

Kalastusharrastuksen voi aloittaa missä iässä tahansa. Myös aikuisena. Verenperintönä kalastustaidon  saa yhä harvempi, joten käytännön kalastustaitojen opastukselle kaiken ikäisille on kasvava tarve. Aikuisille suunnatun kalastusharrastukseen kannustavan toiminnan kehittäminen kuuluu kiinteänä osana
Suomen Vapaa-ajankalastajien Yhdessä paremman kalastuksen puolesta -strategiassa tunnistettuihin  painopisteisiin.
Toimikuntana me olemme apuna kehittämässä järjestön aikuisille suunnattua, matalan kynnyksen kalastusharrastukseen kannustavaa toimintaa. Tällä tarkoitetaan erityisesti sellaista uutta toimintaa, joka  luonteeltaan ja sisällöltään erottuu perinteisesti vahvasta kilpailutoiminnasta. Ideoimme uusia palvelukokonaisuuksia ja tapahtumia sekä näin aktivoimme kalastusseuroissa tapahtuvaa toimintaa. Tavoitteenamme  on kehittää ja luoda toimintastrategian mukainen tunnistettava ja tunnettu uusi Vapaa-ajankalastajat aikuisbrändi.

Toimikuntamme kokoontuu pääasiassa etäyhteyksin jäsentemme sijaitessa eri puolella Suomea. Olemme ideariihi-tyyppinen toimikunta, jossa ei turhia jäykistellä ja edetään hyvällä fiiliksellä kohti uusia tuulia!

Onko sinulla ideoita toiminnan kehittämiseksi? Ole meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä!

Jäsenet:

  • Toimikunnan puheenjohtaja Henna  Lindroos, p. 050 3446088, henna.lindroos2014(at)gmail.com
  • Ilkka Keinänen, p. 044 9100910, ilkka.keinanen(at)phnet.fi
  • Marja Peltomäki, p. 040 5272787, marja.peltomaki(at)pp.inet.fi
  • Sari Rajala, p. 040 7417388, sari.rajala(at)wippies.fi
  • Jaakko Zitting, p. 040 6651236, jaska.90(at)hotmail.com

Toimikunnan sihteerinä toimii koordinaattori Johanna Antila, p. 050 5739332, johanna.antila(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Toimikunnan toiminnassa on mukana lisäksi Mimmit kalastaa! -hankkeen toiminnasta vastaava viestintäkoordinaattori Tintti Drake.