NUORTEN SM-TOIMINTAKILPAILUN SÄÄNNÖT

NUORTEN SM-TOIMINTAKILPAILUN SÄÄNNÖT  (päiv. 8.7.2021)

1 § Kilpailun nimi on nuorten SM-toimintakilpailu.

2 § Kilpailun järjestää Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö yhdessä vapaaajankalastajapiirin kanssa.

3 § Kilpailuun osallistuvien joukkueiden koko on (3) kilpailijaa. Lisäksi joukkueella tulee olla mukana yksi täysi-ikäinen henkilö vastaamassa joukkueesta. Joukkueen jäsenien ei tarvitse olla saman seuran jäseniä.

4 § Vapaa-ajankalastajapiirit nimeävät joukkueet kilpailuun ja järjestävät tarvittaessa toimialueellaan karsintakilpailut, joiden kautta piiriä edustavat joukkueet (2/piiri) valitaan. SMkilpailun edellisenä vuonna voittanut taho voi osallistua kilpailuun kolmella joukkueella. Loppukilpailun järjestää elo- syyskuussa edellisenä vuonna voittaneen joukkueen vapaaajankalastajapiiri SVK: n nuoriso- ja perhetoimikunnan avustamana. Kilpailu voi olla yksi- tai kaksipäiväinen.

5 § Joukkueen tulee koostua vähintään kahdesta (2) alle 15-vuotiaasta tai kilpailuvuonna 15-vuotta täyttävästä kilpailijasta ja enintään yhdestä (1) 16–18-vuotiaasta tai kilpailuvuonna 18 täyttävästä kilpailijasta. Joukkueen kaikki kilpailijat saavat olla alle 15-vuotiaita.

6 § Suomen mestaruus voidaan myöntää vain joukkueelle, jonka kaikki jäsenet kuuluvat Suomen Vapaaajankalastajien Keskusjärjestöön.

7 § Kilpailun osa-alueet:
1. Tietokilpailukysymykset – SVK. n määräämä asiantuntija laatii kysymykset, jotka liittyvät luontoon ja kalastukseen. – Järjestäjä määrää pisteytyksen.

2. Tarkkuusheitto virvelillä / perholla
– 1 heitto/kilpailija, kolmelta eri matkalta. Lisäksi kilpailijalla on mahdollisuus heittää yksi harjoitusheitto jokaiselta matkalta ennen varsinaista kisaheittoa.
– Yksi (1) joukkueen jäsenistä on oikeutettu heittämään perhovavalla. Perhosiima tulee kelata sisään jokaisen heiton jälkeen.
– Pisteytys: 0–10 / heitto / kilpailija. Perhonheitosta saa tuplapisteet.

3. Kalojen/ kalastusvälineiden tunnistaminen
– Pisteytys: 1 piste / oikea vastaus
– -1 piste/ väärävastaus

4. Kalastuskilpailu
– Kalastetaan vapavälinein siten, että jokainen joukkueen jäsen vuorollaan pyytää yhden kalan tai kaikki joukkueen jäsenet kalastavat samaan aikaan. Voiton ratkaisee suurin paino, kalojen lukumäärä, kalalajien määrä tai kalojen suurin yhteispituus.
– Pisteytys: pisteet ratkaisee joukkueen sijoitus

5. Taitoviesti (pilkkien tai onkien)
– Ensimmäinen joukkueen jäsen tekee onkilaitteen 4–5 metrin vapaan tai kokoaa pilkkivavan, toinen onkii sillä kalan, kolmas kilpailija käsittelee kalan määrätyllä tavalla.
– Kilpailussa suoritukseen käytetty aika ratkaisee voittajan.

6. Järjestäjän tehtävä
– Osakilpailun sisällöstä päättää järjestäjä. Aiheita voivat olla mm. kalastus, ensiapu-, erä- ja leiriytymistaidot.
– Järjestäjä määrää pisteytyksen tehtävän mukaan.

HUOM. Järjestäjä toimittaa osakilpailuissa käytettävät välineet.

8 § Enimmäispisteet annetaan joukkueiden määrän mukaan kaikissa lajeissa. Jos joukkue ei saa tulosta jossain osakilpailussa, tulee tulokseksi maksimipistemäärä (joukkuemäärä) / tulokseton osakilpailu.

9 § Joukkueenjohtaja on vastuussa joukkueensa jäsenistä matkalla ja kilpailupaikalla.

10 § SM-kilpailussa tuomariston muodostavat Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön työntekijä, nuoriso- ja perhetoimikunnan jäsen, kilpailun järjestäjän edustaja sekä yksi kilpailija, joka arvotaan kilpailijoista.

11 § Kustannuksien jako: Karsintakilpailuissa kustannusten peittämisestä päättää kilpailujoukkueiden taustatahot. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vastaa SMtoimintakilpailun kustannuksista maksimissaan 2500 € saakka. Joukkueiden taustatahot maksavat joukkueidensa matkakustannukset.

12 § Vapaa-ajankalastajapiirin on ilmoitettava joukkueiden jäsenten nimilista kilpailukutsussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä.

13 § Osakilpailuiden sisältöä voidaan tarvittaessa muuttaa kilpailun aikana, mikäli osallistujien turvallisuus sitä vaatii. SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunta tarkastaa säännöt vuosittain.

Säännöt on hyväksynyt SVK. n nuoriso- ja perhetoimikunta 3/2021.