Aikuistoimikunta

Kalastusharrastuksen voi aloittaa missä iässä tahansa. Myös aikuisena. Verenperintönä kalastustaidon  saa yhä harvempi, joten käytännön kalastustaitojen opastukselle kaiken ikäisille on kasvava tarve. Aikuisille suunnatun kalastusharrastukseen kannustavan toiminnan kehittäminen kuuluu kiinteänä osana Suomen Vapaa-ajankalastajien Yhdessä paremman kalastuksen puolesta -strategiassa tunnistettuihin  painopisteisiin.

Toimikunnan yleisenä tehtävänä on kehittää järjestön aikuisille suunnattua, matalan kynnyksen kalastusharrastukseen kannustavaa toimintaa. Tällä tarkoitetaan erityisesti sellaista uutta toimintaa, joka  luonteeltaan ja sisällöltään erottuu perinteisesti vahvasta kilpailutoiminnasta. Toimikunta ideoi uusia palvelukokonaisuuksia ja tapahtumia sekä aktivoi kalastusseuroissa tapahtuvaa toimintaa.

Yhteystiedot: puheenjohtaja Henna  Lindroos, p. 050 344 6088, sihteeri Johanna Antila p. 050 573 9332.