Kututurot

Keväällä kutevat kalat kuten ahven ja hauki etsivät kutupaikoikseen matalia rantoja, joissa on runsaasti kasvillisuutta. Kaupunkien ja suurten taajamien rantavesistä niitä ei kuitenkaan tahdo löytyä. Sopivat kutupaikat ovat monin paikoin hävinneet rantarakentamisen ja ruoppausten takia.

Eniten rantoja on rakennettu kaupungeissa. Turussa 84 % rannoista on rakennettu. Kaarinassa, Maskussa, Pyhärannassa, Sauvossa, Taivassalossa, Maarianhaminassa, Espoossa, Helsingissä, Sipoossa, Vaasassa ja Virolahdella on puolestaan yli 70 % rannoista rakennettua.

Kutupaikkojen puuttuminen voi rajoittaa kalakantojen kokoa. Lisäämällä sopivia kutualustoja eli kututroja vesiin, voidaan rakennetuissa ympäristöissä kasvattaa merkittävästi ahven- ja haukikantojen kokoa. Joulukuusista tehdyt kututurot soveltuvat tähän tarkoitukseen erinomaisesti. Kokemustemme mukaan etenkin ahvenet kutevat mielellään veteen lasketun joulukuusen oksille.

Joulukuusista kututuroja

Joulukuusten kierrätyskäyttö kututuroiksi on monella tapaa ekologista; kaatopaikoille menee vähemmän jätettä, lisääntymisalustoja ei tarvitse erikseen hankkia ja veteen upotetut kuuset lisäävät kalakantojen kokoa. Lisäksi joulukuusten upottamisella voidaan lisätä kansalaisten ympäristötietoisuutta ja antaa mahdollisuus olla mukana edistämässä kalakantojen tilaa.

Ruotsissa tehdyssä selvityksessä havaittiin, että upottamalla kuusia soveltuvaan paikkaan voidaan jopa tuplata ahvenenpoikasten määrä tällä alueella. Kututurot toimivat lisäksi oivallisina suojapaikkoina pienille kalanpoikasille, tämän vuoksi niitä ei kannata poistaa vedestä poikasten kuoriuduttua.

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Työtä parempien kalakantojen puolesta

Vapaa-ajankalastajat ovat järjestäneet turotapahtumia jo vuodesta 2016 lähtien. Kaikille avoimissa yleisötapahtumissa halukkaat ovat päässeet osallistumaan kalakantojen hoitoon upottamalla joulukuusensa jään alle turoksi. Paikalliset kalastusseurat ovat järjestelyissä tiiviisti mukana ja auttavat sekä opastavat kuusten upottamisessa.

Kutualustoiksi upotetut joulukuuset ovat kelvanneet ahvenille hyvin, sillä keväisin tehdyissä tarkistuksissa on kuusista löydetty runsaasti ahvenen mätinauhoja. Kututuroille on siis selvästi tarvetta!

Toiminnasta kiinnostuneiden kannattaa muistaa, että aivan minne tahansa kuusia ei voi upottaa. Kuusten upottaminen vaatii aina vesialueen omistajan luvan. Niitä ei saa upottaa myöskään sellaiselle alueelle, jossa ne voivat aiheuttaa haittaa vesiliikenteelle. Myöskään aivan suosituimmille rannaltakalastuspaikoille kuusia ei kannata upottaa!

Nedan är videon med svenska undertexter.

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön.