SM-MORMUSKOINTISÄÄNNÖT

SM-MORMUSKOINTISÄÄNNÖT, päivitetty 23.11.2023

1 § Kilpailun nimi on Mormuskoinnin Suomenmestaruuskilpailu ja se on avoin kaikille kalastuksen harrastajille. Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen.

a) Henkilökohtaisista mestaruuksista:

Kilpailussa kilpaillaan henkilökohtaisista mestaruuksista seuraavissa sarjoissa:
– miesten sarjassa (20-64vuotiaat miehet )
– miesveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 65 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
– naisten sarjassa (20-64vuotiaat naiset)
– naisveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 65 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
– alle 19-vuotiaiden sarjassa
– alle 15-vuotiaiden sarjassa
– alle 12 -vuotiaiden sarjassa
Nuorten alle 19-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna19, 18, 17,16 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat.
Alle 12-vuotiaille saa olla tukihenkilö. Tukihenkilö saa tarvittaessa antaa kairausapua, avustaa syötittämisessä, välinerikoissa, kalan irrottamisessa koukusta ja kalan lopettamisessa, mutta ei muuten fyysisesti osallistua tuettavan pilkkimiseen.

b) Joukkuemestaruuksista:
– miesten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
– miehet yli 65v joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
– naisten ja naiset yli 65v joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue, saa olla molemmista naisten sarjoista)
– nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue) alle 19- ja 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevista
– nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue) alle 12-vuotiaiden sarjoissa kilpailevista

2 § Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu vain etukäteen, SM-kutsussa kisan järjestäjän ilmoittamaan osoitteeseen ja määräaikaan mennessä.

3 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

4 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.

5 § Yleiset säännökset
a) Kilpailu koostuu kahdesta 2,5 tunnin osakilpailusta. Ylitsepääsemättömien vaikeuksien vallitessa kilpailu on laillinen kestettyään yli 1,5 h. Järjestäjä voi rajoittaa kilpailuaikaa mm. sääolojen vuoksi (ankara pakkanen). Rajoittamisesta on kuitenkin mainittava ennen erän alkamista. Kilpailun järjestäjä voi keskeyttää kilpailun nopeasti heikentyneen jäätilanteen vuoksi. Järjestäjän tulee kilpailukutsussa antaa mahdollisimman tarkka yleisinformaatio kisa-alueen kalalajeista.

b) Kukin sarja kilpailee omassa kilpailuruudussaan. Järjestäjän tulee kilpailuaamuna laittaa esille lopullinen ruutukartta, josta osallistujat näkevät minkälaiset lopulliset ruudut ovat ja missä ne sijaitsevat. Mikäli nuorten sarjojen kilpailijoita on vähän, voidaan kaikki kilpailijat sijoittaa samaan ruutuun. Naisten ja naisveteraanien tulee kilpailla samassa ruudussa, johtuen yhteisestä joukkuekisasta. Kilpailuruudut ovat suorakaiteen muotoisia ja niiden vähimmäiskoko riippuu kunkin sarjan kilpailijoiden määrästä. Vähimmäispinta-ala kilpailijaa kohden ruudussa on 400 m2. Kilpailuruudun lyhyemmän sivun pituus tulee olla vähintään 1/3 pitemmän sivun pituudesta. Kussakin ruudussa voidaan järjestää vain yksi osakilpailu.

c) Järjestäjän määrittämän laajemman suoja-alueen (jonka sisälle ruudut tulevat) sisäpuolella harjoittelu (reikien kairaaminen, pilkkiminen) on kielletty seitsemän (7) kilpailua edeltävän vuorokauden (alkaen 00:00) aikana. Myös houkuttimien ja hajusteiden kuten mäskin, ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen veteen on suoja-alueella kielletty kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana. Järjestäjän tulee julkaista kisa-alueen kartta hyvissä ajoin, esimerkiksi jo kilpailukutsun yhteydessä. Kartasta tulisi olla nähtävissä laajempi suoja-alue ja ruutujen mahdollinen sijainti. Ruudut tulee merkitä jäälle vähintään 24h ennen kilpailua.
Suoja-alueen sisällä ei tule järjestää muita pilkkikisoja kuukautta edeltävällä aikajaksolla ennen varsinaista SM-morria.

d) Kilpailujärjestäjä antaa jokaiselle kilpailijalle kaksi kilpailijan tunnusnumerolla varustettua merkkiä avantojen merkitsemiseksi. Merkkien on kooltaan oltava kilpailijoiden ja ruututuomareiden helposti havaittavissa.

e) Kilpailija voi samanaikaisesti kalastaa vain yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla, johon kiinnitetty yksi yksihaaraisella koukulla varustettu mormuska. Mormuskan rungon ja koukun tulee olla kiinteästi kiinni toisissaan. Mormuskan rungon pituus ei saa olla yli 15 mm. Lisäpainojen käyttö siimassa mormuskan ylä- tai alapuolella on kielletty. Kumisyötin ja muiden vastaavien synteettisten mato- ja toukkajäljitelmien käyttö on kielletty.

f) Pohjasyötössä paikallaan pysyvän syöttäjän käyttö on kielletty, mutta erillisen syöttösuppilon käyttö on sallittu. Mikäli syöttimäärää rajoitetaan, tulee tuomarin/valvojan ne tarkistaa. Harjoittelun ja kilpailun jälkeen jäljelle jääneitä syöttejä ei saa heittää avantoon.

g) Ruudun sisäpuolelle saavat mennä ainoastaan kilpailijat ja ruututuomarit. Kilpailijat eivät saa avustaa millään tapaa toisiaan, lukuun ottamatta ensiapua. Tuomarin luvalla on mahdollista vaihtaa rikkoutunut jääkaira. Aloitusmerkin jälkeen kilpailijat eivät saa poistua ruudun ulkopuolelle.

6 § Kilpailu
a) Ennen ensimmäistä signaalia kilpailijat voivat vapaasti siirtyä ruudun ympärille.
Ensimmäinen signaali annetaan viisi minuuttia ennen kilpailun alkamista, jolloin kilpailijat saavat siirtyä ruutuun ja varata ensimmäisen paikan merkillä. Paikan varausta tehdessä (merkin asettaminen jäälle) kilpailijalla tulee olla molemmat jalat ruudun sisällä. Merkin heittäminen paikan valtaamiseksi on kielletty. Kilpailijoilla tulee olla 5 metrin välimatka toisiinsa. Ensiksi paikan varanneella kilpailijalla on etulyöntiasema. Kiistanalaisen tapauksen ratkaisee ruututuomari. Jos ruututuomari ei pysty ratkaisemaan tilannetta, heitetään kolikkoa tai vedetään pitkää tikkua. Paikan varaamisen jälkeen kilpailija saa poistaa teräsuojuksen ja kairata kairansa jäähän pystyyn, mutta ei kuitenkaan sen syvemmälle kuin mitä kairan pystyssä pysymiselle on välttämätöntä (ei siis läpi asti).

b) Toinen signaali merkitsee kilpailun alkamista ja sen jälkeen reiän saa kairata jään läpi asti.
Kilpailijat voivat vapaasti liikkua kilpailu-alueella ja kairata haluamansa määrän reikiä. Ensimmäisen reiän kairaamisen jälkeen toinen paikka katsotaan varatuksi, kun merkki on jäällä ja kairaaminen on aloitettu (terä koskettaa jäätä). Kilpailijat voivat kuitenkin kairata ja kalastaa vain merkeillä varaamilla paikoillaan, eivätkä he voi tehdä reikää tai kalastaa 5 metriä lähempänä toisen kilpailijan varaamaa paikkaa tai reikää. Paikka katsotaan varatuksi, kun merkki on jäällä ja kairaaminen on aloitettu (terä koskettaa jäätä). Merkin tulee sijaita 30 cm päässä varatusta reiästä ja sen tulee selkeästi oltava näkyvissä muille kilpailijoille ja tuomareille. Kilpailija voi pyytää ruututuomaria mittaamaan etäisyyden kilpailijoiden välillä epäselvissä tilanteissa. Mittaus suoritetaan reiän keskeltä reiän keskelle.
Kilpailijat saavat jättää pilkkitarvikkeensa vain omalle merkitylle reiälle, lukuun ottamatta pilkkikairaa, joka saa sijaita vapaasti ruudun alueella. Turvallisuussyystä kairat tulee olla kairattuna pystyyn tai suojattuna teräsuojuksella (tylsyneen terän tapauksessa). Vapaita reikiä ei saa peittää kairalla. On kiellettyä kalastaa toisen merkitsemän reiän alueella. Kalastamisella tarkoitetaan myös kairaamista ja pohjasyöttöä.

c) Kolmas signaali annetaan viisi minuuttia ennen kilpailun päättymistä.

d) Neljäs signaali merkitsee kilpailun päättymistä. Tämän signaalin jälkeen kaloja, jotka eivät ole täysin veden yläpuolella, ei hyväksytä kilpailukaloiksi.


7 §
 Kilpailijaa koskevat muut määräykset

– Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.
– Kilpailija ei saa käyttää kulkuvälinettä kilpailuruudussa. Liikuntarajoitteiset voivat anoa erivapautta kilpailun tuomarineuvostolta.
– Jäänaskalien käyttöä suositellaan.
– Kaikuluotaimen (myös ehjän jään läpi tapahtuva luotaus), vedenalaisen kameran ja muiden vastaavien sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana.
– Akkukaira on sallittu kaikissa sarjoissa, pois lukien nuorten sarjat. Käyttö sallitaan kuitenkin alle 12-vuotiaiden sarjassa huoltajien käyttämänä. Kaikki akkukairat täytyy turvallisuussyistä olla apukahvalla varustettuja, akkukairat ilman apukahvaa ovat siis kiellettyjä. Akkukairan käyttäjä vastaa itselle tai toiselle aiheutetuista vahingoista. Akkukairassa ei saa turvallisuussyistä olla akku kiinnitettynä ennen tai jälkeen kisan, eikä myöskään siirtymisvaiheessa; akun saa kytkeä kairaan vasta ruudussa.

8 § Sijoituspisteiden laskeminen
Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Saaliiksi saadut kalat tulee lopettaa välittömästi ennen talteenottoaPunnituspisteellä edelleen liikkuvia saaliskaloja voidaan tarvittaessa punnitushenkilöstön toimesta tarkistaa. Lopetettukin kala voi edelleen sätkiä ja jos moisesta kalasta löytyy lopetuksen merkit (esim. taitettu niska), niin sääntö välittömästä lopetuksesta täyttyy. Mikäli kilpailusaaliista löytyy selkeästi eläviä kaloja, kilpailijan tulos hylätään. Päätöksen tuloksen mahdollisesta hylkäämisestä tekee vain ja ainoastaan kilpailun tuomarineuvosto.
Sijoituksen osakilpailussa ratkaisee kalojen paino. Kussakin sarjassa suurimman saaliin saanut saa yhden pisteen, toiseksi tullut kaksi pistettä jne. Saalispainojen mennessä tasan tai kilpailijoiden jäädessä kaloitta, kilpailijat saavat jakamiensa sijojen edellyttämän pistemäärän keskiarvon.

Esim. 1: kaksi kilpailijaa jakaa 5. sijan saavat (5+6):2 = 5,5 pistettä kumpikin.
Esim. 2: 30 kilpailijasta 4 jää kaloitta.  Kilpailijat jakavat sijat 27-30. Saaden kukin (27+30):2= 28,5 pistettä.

Molemmissa osakilpailuissa saadut pisteet lasketaan yhteen: vähiten pisteitä saanut kilpailija on voittaja. Jos kahden tai useamman kilpailijan pistemäärä on sama, molempien osakilpailujen yhteenlaskettu kokonaissaalismäärä ratkaisee sijoituksen. Jos saman pistemäärän saaneiden kilpailijoiden molempien osakilpailuiden yhteenlaskettu saalis on yhtä suuri, voittaa toisessa osakilpailussa enemmän saalista saanut kilpailija. Jos saalismäärät mitalisijoilla ovat samat, jaetaan sijoitukset ja jätetään seuraava mitali jakamatta. Muilla sijoilla ratkaisee arpa. Vain yhteen osakilpailuun osallistuva kilpailija sijoittuu tulostaulukon loppuun.
Joukkuetulosten laskennassa joukkueen jäsenten sijoituspisteet lasketaan yhteen ja sijoituksen ratkaisee pienin pistemäärä. Naisten joukkuekisassa joukkueet voivat muodostua sekä naisista sekä naisveteraaneista. Joukkuekisan tulosta varten naiset ja naisveteraanit tulee pisteyttää myös siten, että laskennassa huomioidaan kaikki samassa ruudussa kilpailleet ja tämän perusteella määritetyistä sijoituspisteistä lasketaan joukkuetulos.

9 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

10 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n työntekijälle.

11 § Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.