SM-KIISKIPILKINNÄN SÄÄNNÖT

SM-KIISKIPILKINNÄN SÄÄNNÖT, päivitetty 23.11.2023

1 § Kiiskenpilkinnän Suomen mestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille kalastuksen harrastajille. Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen.

2 § Sarja

a) Henkilökohtaiset mestaruudet

– miesten sarjassa (20-64vuotiaat miehet)
– miesveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 65 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
– naisten sarjassa (20-64vuotiaat naiset)
– naisveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 65 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat

– nuorten alle 19 -vuotiaiden sarjassa
– nuorten alle 15 -vuotiaiden sarjassa
– nuorten alle 12 -vuotiaiden sarjassa

b) Joukkuemestaruudet Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön kuuluvien seurojen kesken

– miesten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
– miehet yli 65v joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
– naisten ja naiset yli 65v joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue, saa olla molemmista naisten sarjoista)
– nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue) alle 19- ja 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevista
– nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue) alle 12-vuotiaiden sarjoissa kilpailevist

Nuorten alle 19-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 19, 18, 17 ,16 vuotta täyttävät kilpailijat. Nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät kilpailijat. Nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat.

3 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

4 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.
Kisa-alueeksi ja sallituiksi kulkureiteiksi (ellei järjestäjä toisin ohjeista) lasketaan aina virallisissa maanmittauslaitoksen kartoissa näkyvät sinisellä vesialueiksi merkityt kohdat, vaikka vedenpinta sattuisikin olemaan hetkellisesti niin matalalla, että kohta on kuivilla tai vaikka kohdan päällä olisi kelluva suolautta.

5 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle noin puoli tuntia ennen kilpailun alkua suoritetun selostus- ja avajaistilaisuuden jälkeen lähtöluvan saatuaan. Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan selvällä merkillä. Avannon tekoa ei saa aloittaa ennen kuin kilpailun alkamishetken merkki on annettu. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin, jonka jälkeen heillä on puoli tuntia aikaa siirtyä merkitylle maalialueelle. Hyväksyttävän saaliskalan on oltava kokonaan ilmassa aina kun kisan loppumisen ilmoittava äänimerkki päättyy. Yliajalla saatu kala (joka on siis äänimerkin jälkeen vielä vedessä) vapautetaan välittömästi takaisin veteen, eikä sitä saa laittaa saalispussiin.
Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on kielletty.

6 § Kilpailualue on selvästi merkittävä ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on kielletty. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty. Avannon teko viittä (5) metriä lähemmäksi virallista hiihtolatua tai muuta siihen verrattavaa virallista uraa, esimerkiksi järjestäjän auraamaa kulku-uraa, on kielletty. Avannon teko (ellei toisin määrätä) 50 metriä lähemmäksi aurattuja tai merkittyjä jääteitä ja 10 metriä lähemmäksi virallisesti merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen, kilpailusta pois sulkemisen lisäksi, vaadittaessa maksamaan uuden tien aukaisemisen. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi avantoa, jossa joku toinen pilkkii, on kielletty. Edes kanssakilpailijan myöntämällä luvalla ei saa pilkkiä tätä säännöissä määriteltyä etäisyyttä lähempänä. Kiistatilanteessa kairaaminen tulee välittömästi keskeyttää siihen asti, kun etäisyys on luotettavasti mitattu (esim. kairaa tai mittanauhaa käyttäen). Pilkkijä hallitsee vain yhtä avantoa kerrallaan ja avantoja ei voi varata ennen eikä jälkeen pilkkimisen.

7 § Kaikuluotaimen (myös ehjän jään läpi tapahtuva luotaus), vedenalaisen kameran ja muiden vastaavien sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana, pois lukien valopilkit, GPS-paikantimet ja akkukairat. Valopilkissä valo tulee sijaita pilkissä, eikä lisälaitteena pilkin lisäksi. Puhelimen tekstiviesti- ja puheominaisuutta saa käyttää vain hätätilanteessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon.
Akkukaira on sallittu kaikissa sarjoissa, pois lukien nuorten sarjat. Käyttö sallitaan kuitenkin alle 12-vuotiaiden sarjassa huoltajien käyttämänä. Kaikki akkukairat täytyy turvallisuussyistä olla apukahvalla varustettuja, akkukairat ilman apukahvaa ovat siis kiellettyjä. Akkukairan käyttäjä vastaa itselle tai toiselle aiheutetuista vahingoista.
Akkukäyttöisellä kairalla saa kairata vain yhden avannon kerrallaan, eli uutta avantoa akkukairalla ei saa tehdä ennen kuin kilpailija on itse pilkkinyt kairaamastaan avannosta. Reiän teon jälkeen kaira tai akkukaira on kairattava pystyyn pilkkijän välittömään läheisyyteen, enintään noin kahden metrin päähänAkkukairassa ei saa turvallisuussyistä olla akku kiinnitettynä siirtymävaiheissa eikä ennen tai jälkeen kisan; akun saa kytkeä kairaan vasta ensimmäiselle pilkkipaikalle saapuessa. Akku täytyy irrottaa kairasta heti kisan päätyttyä, ennen siirtymävaiheen aloittamista.

8 § Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) pilkkiä kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi – tai useampihaarainen koukku, pois lukien tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi tai useampihaarainen koukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, pois lukien kaikenlaisten taikina- sekä kalasyöttien käyttö, sekä liukenevalla liimalla tai muulla vastaavalla aineella toisiinsa kiinnitettyjen erillisten luonnonsyöttien tai muiden em. tavalla toisiinsa liitettyjen syöttien käyttö. Liimalla rakennettu värikoukku ja eri materiaaleista valmistettu jigi ja keinotoukka ovat sallittuja syöttejä. Kuolleelta kalalta poistettu silmä on myös sallittu syötti. Erillisen syötin on oltava pilkin koukkuun pujotettuna. Syöttien niputtaminen koukun varteen tai pilkkiin kuminauhan tms. avulla on kielletty. Syöttejä saa hajustaa. Houkuttimien ja hajusteiden kuten mäskin, ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen veteen on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana.

Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntaesteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty, paitsi hätätilanteissa (esim. avantoon putoaminen tai koukun tarttuminen ihoon, tai äkillisissä sairaustapauksissa) tai jos kilpailija on sairautensa tai vammansa vuoksi tuomarineuvoston päätöksellä oikeutettu avustajan käyttöön. Avustetun kilpailijan suoritus hylätään, jos kilpailija avustuksen jälkeen ei pääse itse omin avuin maaliin siirtymäajan puitteissa. Tällöin kilpailijan tulosta ei huomioida joukkuetulosta laskiessa, mutta joukkuetta ei hylätä. Kilpailijan on nostettava kalansa itse. Jokainen kantaa/kuljettaa kaikki omat tavaransa itse. Repun nostaminen toisen selkään on kuitenkin sallittu.

Kilpailualueella pilkkiminen ja avantojen teko 14 vuorokauden (alkaen klo 00:00) aikana kilpailun alkamiseen saakka on kielletty. Myös niin kutsuttujen laikkujen teko jäälle rauhoitusaikana (esim. moottorikelkalla tai muutoin) on kielletty.

9 § Kilpailukalaksi hyväksytään vain kiiski. Muut kalat on punnituspaikalla oltava erillään punnittavista kaloista. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita. Järjestäjän on tuotava punnitusalueelle pressu tai muu paikka, jonka päällä kisaajat voivat tarkistaa kalansa ja erotella punnitukseen kelpaamattomat vääränlajiset kalat ennen kalojen seulalle vientiä. Saaliiksi saatu kala tulee lopettaa välittömästi ennen talteenottoa. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle. Lain määräämät alamittaiset kalat tulee laittaa välittömästi takaisin avantoon. Muut kalat on tuotava järjestäjän määräämään paikkaan tai laitettava välittömästi takaisin avantoon. Punnituspisteellä edelleen liikkuvia saaliskaloja voidaan tarvittaessa punnitushenkilöstön toimesta tarkistaa. Lopetettukin kala voi edelleen sätkiä ja jos moisesta kalasta löytyy lopetuksen merkit (esim. taitettu niska), niin sääntö välittömästä lopetuksesta täyttyy. Mikäli kilpailusaaliista löytyy selkeästi eläviä kaloja, kilpailijan tulos hylätään. Päätöksen tuloksen mahdollisesta hylkäämisestä tekee vain ja ainoastaan kilpailun tuomarineuvosto.

10 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten mitalisijojen kohdalla sama, sijoitus jaetaan ja jätetään seuraava sija jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin painon ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

11 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

12 § Kilpailussa on jokaisella oltava mukanaan jäänaskalit. Jokaisella kilpailijalla on oltava oma henkilökohtainen jääkaira. Alle 12-vuotiailla jääkaira ei ole pakollinen. Alle 12-vuotiaille saa olla tukihenkilö. Tukihenkilö saa tarvittaessa antaa kairausapua, avustaa syötittämisessä, välinerikoissa, kalan irrottamisessa koukusta ja kalan lopettamisessa, mutta ei muuten fyysisesti osallistua tuettavan pilkkimiseen. Tukihenkilö voi osallistua oman sarjansa kilpailuun. Saaliskaloja ei saa antaa tai vaihtaa nuoren ja tukihenkilön – tai kenenkään muunkaan henkilön – välillä. Kilpailualueella on liikuttava jalan, kilpailuvälineiden kuljettamiseen voi käyttää pulkkaa/ahkiota. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteisille poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen, esim. potkurilla tai vastaavalla.

Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana kairan terän on oltava suojattuna. Kairan terän suojuksen voi kuitenkin siirtymisen jälkeen poistaa jo ennen aloitusmerkkiä, kun kilpailija on valinnut aloituspaikkansa, mutta lopetusmerkin jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava uudelleen. Turvallisuussyistä kairaa, jonka terä ei ole suojattu, ei saa säilyttää jäällä poikittain, vaan sitä tulee pitää kädessä tai se tulee kairata jäähän siten, että kaira pysyy pystyssä (enintään 10 cm syvyyteen). Jään läpi ei saa kairata ennen aloitusmerkkiä.

13 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa kilpailijan suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

14 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

15 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

16 § Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.