Virtamittarit

Virtamittarit paikantavat koski- ja virta-alueita

Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan kalastuslaissa vesialuetta, jota vaelluskalat käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. Useimmat vaelluskalat ovat uhanalaisia ja siksi kalastuslaissa on kalastusta rajoitettu vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla.  Niiden sijainnin määrittäminen on olennaista, jotta lain tavoite voidaan saavuttaa ja kalastuksen näkökulmasta ei alueiden sijainnista synny tulkintaongelmia.

Virtamittarit Savukoski.
Virtamittarit Savukoski.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) Virtamittarit-hankkeissa on kartoitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueen (rannikkomaakunnat Etelä-Karjalasta-Keski-Pohjanmaalle) kalastuksellisesti suosituimpien vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueiden rajat maastokäyntien avulla. Hankkeen tulokset tuovat turvaa sekä luvallisen kalastuksen harjoittamiselle että helpottavat luvattoman kalastuksen valvomista. Virtavesissä tapahtuvan kalastuksen säätely on tärkeässä asemassa, koska uhanalaiset vaelluskalamme vaeltavat ja lisääntyvät niissä.

Epätietoisuutta vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueiden rajoista ei onnistuttu ratkaisemaan kalastuslain uudistuksessa 2016. Lain määritelmät ovat aiheuttaneet runsaasti tulkintaongelmia, koska virtausolosuhteet vaihtuvat vuodenajan ja vallitsevan säätilan mukana. Lisäksi kalastajan vastuulle jäävä havainnointi voi olla ristiriidassa toisen kalastajan tai kalastuksenvalvojan tulkinnan kanssa. Viimekädessä haitan kärsijänä ovat myös uhanalaiset vaelluskalat, joiden tarkoituksenmukaista suojaa kalastukselta ei ole voitu taata.

SVK:n kouluttamien työntekijöiden eli ns. virtamittarien toimesta on kartoitettu vuodesta 2018 alkaen n. 1150 virtakohdetta, joista noin 77 % on tunnistettu koski- ja virta-alueiksi. Kartoitustyön jälkeen ELY-keskus laittaa em. kohteet lausunnolle ja tekee niistä kalastuslain mukaiset koski- ja virta-alueiden rajausmääritykset. Nämä määritetyt rajat eivät siirry olosuhteidun mukaan vaan ovat kiinteät, olipa joessa sitten ali-, normaali- tai ylivirtaamatilanne. Lopulta rajatiedot tulevat kaikkien vapaasti nähtäville kalastusrajoitus.fi -palveluun, jossa osa kartoitetuista joista onkin jo valmiina. Määritetyt koski- ja virta-alueet näkyvät Kalastusrajoitus.fi -karttapalvelussa punertavalla värillä ja ne on merkitty tunnisteella ”Ko”. Tunnisteet tulevat näkyviin haluttua kohdetta kartalta klikkaamalla.

Virtamittarityötä tehdään vielä ainakin vuoden 2024 ajan kalastonhoitomaksuvaroista saadun rahoituksen turvin ja nyt toiminta on laajenemassa myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueelle.
”Jo käytyjä jokia on melko mittava lista koko rannikon matkalta, mutta tekemistä riittää edelleen aina Hiitolanjoen vesistöstä Pohjanmaalle saakka ”, kertoo SVK:n kalatalousasiantuntija Janne Antila. Hänen mukaansa on mukavaa tehdä tällaista win-win -hommaa, sillä niin kalastajat, kalastuksenvalvojat kuin vaelluskalatkin ovat tässä lopulta hyötyjinä.