SÄÄNNÖT POHJOISMAIDEN PILKKIMESTARUUS

KISASÄÄNNÖT PILKKIONGINNAN POHJOISMAIDEN MESTARUUSKISOIHIN

Yleistä

Järjestäjämaan liitto/järjestö kustantaa joukkueen matkat sovitun saapumispaikan ja kisapaikan välillä sekä yhden aterian palkintojenjaon yhteydessä. Muut matkat, ateriat ja yöpymisen maksaa joukkueet tai niiden liitto/järjestö. Järjestäjät vastaavat käytännön järjestelyistä ohjelman mukaan. Mitaleita – kulta, hopea, pronssi – jaetaan sarjoittain kaikille joukkueen jäsenille. Näistä palkinnoista vastaavat järjestäjät. Kaikki muut palkinnot ovat vapaaehtoisia.
Järjestävällä maalla on oikeus käyttää valokuvaajia jäällä. Kyseiset henkilöt eivät kuitenkaan saa puhua kilpailijoille kilpailun aikana.

Järjestäjällä on kaikkiin turvallisuusasioihin liittyen oikeus lähettää ihmisiä ja/tai kulkuneuvoja jäälle.

Poikkeamat alla oleviin sääntöihin ovat mahdollisia järjestäjämaan lakien ja sääntöjen johdosta. Poikkeamista täytyy ilmoittaa viimeistään kutsunnan yhteydessä.

(Pilkkijaoston ja SVK:n hallituksen päätöksellä, maajoukkuekarsinnoissa menoaikaa varataan 30min ja paluuaikaa 45min.)
Säännöt

1. Kilpailu pilkkionginnan pohjoismaiden mestaruudesta:

a. Naisten, naisveteraanien -55, vanhempien naisveteraanien -70, miesten, miesveteraanien -55, vanhempien miesveteraanien -70, nuorten naisten (19v.) ja nuorten miesten (19v.) sarjassa.

b. Joukkuekilpailu em. sarjojen mukaan sekä mestaruuskisa maittain sarjojen yhteenlasketun saaliin mukaan.

c. Jokaisessa sarjassa saa olla kolme (3) kilpailijaa.

d. Nuorten sarjoissa saa kilpailla nuoret, jotka kisavuonna täyttävät enintään 19 vuotta.

e. Veteraanisarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 55 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat.

f. Vanhemmissa veteraanisarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 70 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat

g. Jokaisella maalla saa olla korkeintaan kaksi (2) joukkuekapteenia. Kapteenit saavat liikkua vapaasti kilpailualueella sekä ohjeistaa joukkuettaan.

2. Kilpailijoiden tulee kuulua maansa vapaa-ajan kalastajien järjestöön, jonka puolestaan tulee kuulua pohjoismaiseen urheilukalastusliittoon (NSU).

3. Kisojen järjestäjä vastaa kaikista tarvittavista luvista.

4. Kilpailualueen täytyy olla kooltaan rajattu ja selvästi merkitty niin, etteivät kilpailijat vahingossa ylitä rajoja. Rajojen ylityksestä seuraa kilpailusta pois sulkeminen. Kilpailun aikana ei saa nousta maihin kalastusvälineiden kanssa (kalastusvälineet jätettävä silloin jäälle). Kisajärjestäjän tulee jakaa kaikille kilpailijoille kilpailu-alueen kartta, jossa kilpailualueen rajat ovat merkittynä.

5. Kilpailuaika on neljä (4) tuntia joka sarjassa. Kilpailu alkaa ja loppuu merkkilaukauksella. Siirtymäaika kilpailualueelle mentäessä ja sieltä saavuttaessa on 30 minuuttia.

6. Reiän kairaaminen ja pilkkiminen viittä (5) metriä lähempänä muita kilpailijoita on kiellettyä. Ei myöskään saa kairata kymmentä (10) metriä lähempää virallisesti merkittyä pyydystä /esim. verkko tai katiska).

7. Kilpailijat eivät saa käyttää radiopuhelimia eikä muita elektronisia välineitä. Hätätilanteessa on kuitenkin sallittua soittaa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon.

8. Kilpailijoiden täytyy liikkua jalan kilpailualueella. Potkukelkkaa saavat käyttää ne kilpailijat, joilla on asianmukainen vamma-/lääkärintodistus tms.

9. Kilpailija saa kalastaa vain yhdellä välineellä kerrallaan.

10. Niin kutsuttua akkukairaa saavat käyttää kaikki 55v. täyttäneet kilpailijat sekä ne kilpailijat, joilla on nk. vammaisuus-kortti/lääkärintodistus. Kunkin maan kapteenin/joukkuejohtajan tulee etukäteen kertoa ketä/keitä joukkueessa tämä asia koskee. Järjestäjän tulee kuitata saaneensa ko. tiedot. Akkukairalla saa kairata vain yhden avannon kerrallaan, ja uutta avantoa ei saa tehdä ennen kuin kilpailija on itse pilkkinyt kairaamastaan avannosta.

11. Akkukairassa ei saa turvallisuussyistä olla akku kiinnitettynä siirtymävaiheissa eikä ennen tai jälkeen kisan; akun saa kytkeä kairaan vasta ensimmäiselle pilkkipaikalle saapuessa. Akku täytyy irrottaa kairasta heti kisan päätyttyä, ennen siirtymävaiheen aloittamista.

12. Pilkit, jossa on enemmän kuin yksi koukku, ovat kiellettyjä, paitsi tasapainopilkit, joissa saa olla kaksi yksihaaraista, kiinteä koukkua ja välittömästi pilkin alla yksi irrallinen koukku. Ryöstöpilkit kiinteillä koukuilla ovat kiellettyjä. Mormyshka rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit, paitsi elävä kala ovat sallittuja, mutta syötin täytyy olla koukkuun kiinnitettynä. Houkutussyöttien, kuten ryynien, matojen ja toukkien tiputtaminen avantoon on kiellettyä.
Niin kutsuttu valopilkki on Pohjoismaiden pilkkimestaruuskilpailussa (vuoden 2025 kilpailusta alkaen) ja sen karsinnassa (vuoden 2024 karsinnoista alkaen) sallittu, kunhan valo sijaitsee pilkissä, eikä lisälaitteena pilkin lisäksi.

13. Kilpailukalana on ainoastaan ahven ja se pitää tappaa heti. Muut kalalajit tulee viipymättä palauttaa avantoon. Jäälle ei saa hetkeksikään jättää eläviä tai kuolleita kaloja.

14. Punnituspaikalla kilpailija on oikeutettu näkemään oman saaliinsa painon.

15. Saaliin paino ratkaisee sijoituksen. Jos kahdella tai useammalla kilpailijalla on samanpainoinen saalis, ahvenien lukumäärä ratkaisee sijoituksen. Jos kalojen lukumäärä on sama, sijoitus jaetaan.
Mikäli maa/joukkue kykenee asettamaan johonkin sarjaan vain kaksi osallistujaa/joukkuejäsentä kolmen sijasta, niin tämän kahden hengen joukkueen yhteistulos jaetaan kahdella. Niiden maiden osalta, joilla on tässä samassa sarjassa kolme osallistujaa/joukkuejäsentä, tulos jaetaan kolmella.

16. Teräsuojuksen saa poistaa kalastuspaikalle saavuttaessa ennen aloituslaukausta, mutta se täytyy olla paikalleen asetettuna kilpailualueelle lähdettäessä ja sieltä saavuttaessa.

17. Tuomaristo nimetään niin, että jokaisella maalla on edustaja. Puheenjohtaja on järjestäjämaasta.

18. Kaikilla kilpailijoilla täytyy olla jäänaskalit.

19. Kairoja ei saa jättää kalastamisen ajaksi jäälle lojumaan, vaan ne täytyy jokaisen reiänteon jälkeen porata jäähän pystyyn.

20. Kilpailualue voidaan pitää kaikilta kilpailijoilta salassa tiedotuskokoukseen asti, mutta siitä voidaan yhtä lailla informoida osanottajia hyvissä ajoin ennen kilpailua. Tiedotuskokous pidetään kilpailupäivää edeltävänä iltana.

Kilpailun johto