Kalatalousalueet

Kalatalousaluetoiminta

Yhtenäisluvat kuntoon
Kalatalousalueet ovat laatimassa käyttö- ja hoitosuunnitelmia kalavesien käytön ja hoidon ohjenuoraksi. Alla olevat materiaalit liittyvät Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön toteuttamaan Yhtenäisluvat kuntoon -hankkeeseen. Toivon mukaan ne auttavat käyttö- ja hoitosuunnitelmien vapaa-ajankalastuksen sekä yhtenäislupajärjestelmien kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden hoitamisessa.

Sinun tulee hyväksyä markkinointi- ja tilastointievästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Kalatalousalueet
1.1.2016 voimaan tulleen kalastuslain (379/2015) nojalla on maahamme perustettu uudet kalatalousalueet, jotka aloittavat toimintansa vuoden 2019 alusta.
Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.

Kalatalousalueiden keskeisiä tehtäviä ovat mm. kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu, käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta, toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta, kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus sekä kalastuksenvalvonnan järjestäminen. Kalatalousalueet tekevät myös ehdotukset vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi sekä vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron sekä muun biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvittavista toimista.

Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja. Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Suomen Vapaa-ajan keskusjärjestöllä on oikeus asettaa jokaiseen kalatalousalueeseen (118 kpl) kaksi edustajaa. Kalatalousalueissa tehdään merkittäviä vapaa-ajankalastusta koskevia päätöksiä ja SVK:n edustajat valvovat niissä erityisesti vapaa-ajankalastajien etuja hyvässä yhteistyössä muiden kalatalousalueiden jäsenten kanssa.

ELY-keskukset ovat perustaneet 10 alueellista kalatalouden yhteistyöryhmää. Yhteistyöryhmien jäsenet koostuvat kalatalousalueiden, kalatalous- ja ympäristöjärjestöjen, tutkimuksen, hallinnon, maakuntaliittojen ja saamelaiskäräjien edustajista. SVK:lla on yhteistyöryhmissä yksi edustaja/ryhmä. Yhteistyöryhmät tekivät viime vuonna ehdotukset kalatalousalueiden rajoiksi jotka ELY-keskukset vahvistivat vuoden 2017 lopussa. Kalatalousalueita ei ole vielä perustettu, vaan ne perustetaan alkuvuodesta vuonna 2019.

Kalatalousalueiden rajat poikkeavat osittain SVK:n vapaa-ajankalastajapiirien rajoista. Alla olevaan karttaan on kalatalousalueiden rajojen päälle liitetty punaisella vapaa-ajankalastajapiirien rajat. Jatkossa kalatalouden alueelliset yhteistyöryhmät arvioivat tulevia kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia ja niissä esitettyjä käyttö- ja hoitotoimenpiteitä. Keskeistä on kalataloudellisen tutkimustiedon siirtämisessä alueen kalakantojen käytön ja hoidon toteuttamiseen.

Voit tutustua tarkemmin kalatalousalueiden rajoihin Maanmittauslaitoksen sivulla.