Strategia

Yhdessä paremman kalastuksen puolesta

Strategia kirkastaa järjestömme tehtävän, tulevaisuuden tavoitteen, arvot sekä keskeiset strategiset painopisteet, joilla suuntaamme yhdessä kohti tulevaa toimintakautta.

Toimintastrategian laatimisessa on kuultu laajasti järjestömme eri toimijoita: piirihallitusten edustajia, toimikuntia, puheenjohtajistoa, hallitusta sekä henkilöstöä.


Missio eli tehtävämme

Vapaa-ajankalastus tuo harrastajalleen iloa, elämyksiä, kavereita ja terveyttä. Perustehtävämme on mahdollistaa tämä neuvonnan, edunvalvonnan ja kattavien palvelujen avulla sekä työskentelemällä kestävien kalakantojen ja puhtaampien vesien puolesta.


Visio eli päämäärämme

Suomen vaikuttavin kalastusperhe – yhdessä paremman kalastuksen puolesta.


Arvot eli toimintaamme ohjaavat periaatteet

  • Asiantuntemus
  • Yhteisöllisyys
  • Vastuullisuus
  • Elämyksellisyys