Luonnossa liikkuminen

Luonnossa liikkuminen ja ympäristön huomioon ottaminen

Perinteisten jokaisenoikeuksien (jokamiehenoikeuksien) ansiosta meillä on loistavat mahdollisuudet liikkua kauniissa luonnossamme. Maamme monipuoliset vesistöt tarjoavat hienot puitteet vapaa-ajankalastuksen harrastamiseen. Luonnossa tulee aina muistaa liikkua niin, että siitä jää mahdollisimman vähän jälkiä. Näin turvaamme tulevillekin sukupolville yhtäläiset mahdollisuudet kokea hienoja luontoelämyksiä.

Jokaisenoikeudet

Jokaisenoikeudet takaavat mahdollisuuden liikkua luonnossa ja hyödyntää sen antimia riippumatta siitä, kuka kyseisen alueen omistaa tai on sen haltija. Erityisesti Vapaa-ajankalastajat hyötyvät jokaisenoikeuksien suomasta mahdollisuudesta onkia ja pilkkiä vapaasti. Jokaisenoikeuksien turvin tapahtuva pilkkiminen tai onginta voi joskus kalan ollessa oikein hyvällä syönnillä olla hyvinkin tuloksekasta. Silloin tulee kalastajan muistaa pitää pää kylmänä. Vapaa-ajankalastaja ei ikinä ota saaliikseen enempää kalaa, kuin mitä hän omassa taloudessaan käyttää. Vain ammattikalastajat kalastavat kalaa myyntiin.

Oikeuksiin liittyy aina myös velvollisuuksia. Jokaisenoikeuksia ei ikinä saa käyttää haittaa tai häiriötä aiheuttavalla tavalla.

Liiku Fiksusti luonnossa

– Kaiken mitä olet mukanasi tuonut, jaksat varmasti myös viedä pois. Älä siis jätä roskia luontoon.
– Käytä merkittyjä reittejä tai polkuja. Jos polkuja ei ole, pyri liikkumaan mahdollisimman varovaisesti. Erityisesti kallioiden kasvillisuus, jäkäliköt, dyynialueet ja märät avosuot kestävät kovin huonosti liikkumisen aiheuttamaa kulutusta.
– Älä kahlaa kalojen kutualueella. Kahlaamisella voit aiheuttaa kalojen lisääntymiselle suurta vahinkoa.
– Älä turhaan lähesty lintuja tai muita luonnonvaraisia eläimiä. Ota sen sijaan kiikarit mukaan, niiden avulla voit tarkkailla eläimiä kauempaa aiheuttamatta niille ylimääräistä häiriötä.

Jokaisenoikeuksien turvin saat

– onkia, pilkkiä ja litkata silakkaa
– kulkea, veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä
– liikkua jalkaisin, pyörällä tai hiihtäen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta
– telttailla tai oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminen on muutoinkin sallittua tietenkin riittävän etäällä asumuksesta
– poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia

Jokaisenoikeuksien turvin et saa

– kalastaa muilla tavoin kuin onkimalla, pilkkimällä tai silakkaa litkaamalla
– metsästää ilman asianomaisia lupia
– aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille
– häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia tai poroja ja riistaeläimiä;
– kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta
– tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta
– häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla
– roskata ympäristöä
– ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa