PERHONSIDONNAN SM-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT

PERHONSIDONNAN  SM-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT, päivitetty 14.12.2009

 Kilpailu on avoin kaikille, mutta Suomen mestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle.

 Kilpailussa järjestäjä toimittaa perhoon kiinteästi jäävät materiaalit lukuun ottamatta sidontalankaa. Oman materiaalin käyttö on kielletty. Rikkomuksesta seuraa hylkääminen.

 Jokaisella kilpailijalla tulee olla omat sidontatyökalut ja tarvittavat sidontalangat mukanaan. Kilpailuissa voidaan tarvita valkoista, mustaa, harmaata, ruskeaa, vihreää, oranssia ja punaista sidontalankaa. Niiden vahvuus on vapaavalintainen. Oman valaisimen käyttö on sallittua ja suositeltavaa.

Sallitut työkalut (samaa työkalua voi olla useampi kappale) ovat:

-perhonsidontapenkki varaleukoineen ja siihen kiinteästi asennettavine lisävarusteineen (esim. ketjulla penkkiin liitettävät poltinraudat ja pikaliimaputkilot eivät tule kysymykseen)
-rullapitimet sidontalangoille
-häkiläpihdit
-sakset
-sidontaneula
-piilosolmu-työkalu
-pinsetit
-pihdit
-harja
-vesiastia
-sidontavaha
-karvantasaaja-työkalu
-karvanpakkaaja-työkalu
-partakoneen terä
-silkin siloitus -työkalu

 Muiden, kuin 3§ mainittujen työkalujen, sekä liimojen, lakkojen ja tussien käyttö on kielletty, mikäli ne eivät sisälly järjestäjän toimittamaan materiaaliin.

 Alkoholijuomien vienti kilpailupaikoille on kielletty ja häiritsevä käytös voi johtaa kilpailijan hylkäämiseen. Puhelimen käyttö on kilpailujaksojen aikana kielletty.

 Kilpailusarjat ovat:

A: Lohiperhosarja
B: Yleinen sarja
C: Nuorten sarjat:
1. Kilpailuvuoden aikana 15 vuotta täyttävät tai sitä nuoremmat henkilöt.
2. Kilpailuvuoden aikana 18 vuotta täyttävät tai sitä nuoremmat henkilöt.
D: Seurojen välinen joukkuekilpailu

Joukkueeseen kuuluu kolme (3) ennalta nimettyä saman yhdistyksen jäsentä. Joukkueen jäsenten henkilökohtaisessa sarjassaan saavuttamien pistemäärien summa on joukkueen kokonaistulos. SVK ilmoittaa kilpailukohtaisesti joukkueen hyväksyttävään kokoonpanoon liittyvät sarjatarkennukset.

 Kilpailuaika on sarjoittain yhteensä neljä tuntia jaettuna kahteen kahden tunnin jaksoon. Jaksojen välissä on tunnin tauko. Kilpailut alkavat kilpailupäivinä järjestäjän ilmoittamina aikoina. Kilpailuihin ilmoittaudutaan maksamalla osallistumismaksu annettuun määräaikaan mennessä. Osallistumisvahvistus ja kilpailuun rekisteröityminen tapahtuu kilpailupaikalla viimeistään tuntia ennen kilpailun alkua.

Sidottavien perhojen reseptit julkaistaan kilpailupaikalla. Kilpailuperhot sidotaan annetussa järjestyksessä.

 Kilpailussa sidotaan jokaisessa sarjassa pääsääntöisesti viisi perhoa. Järjestäjä voi vähentää tai lisätä sidottavien perhojen määrää sidosten vaikeusasteen niin vaatiessa..

Kilpailutyöt jaetaan maksimissaan viiteen arviointikokonaisuuteen, joiden yhteenlaskettujen maksimipisteiden summa on kaikissa sarjoissa sama. Pääsääntöisesti yksi perho on yksi arviointikokonaisuus.  Samaa perhoa voidaan tehdä myös useampi kappale sidontavarmuuden toteamiseksi. Nämä arvioidaan kuitenkin yhdessä antaen pisteet kuten yksittäiselle perholle. Jos jaksoon sisältyy vain yksi vaativa sidos, voidaan tämän pistemäärä kertoa tarvittaessa kahdella, jotta arviointokokonaisuuden maksimikokonaispistemäärä vastaa muiden sarjojen saavutettavissa olevaa pistemäärää.

9.1.§ Kilpailuperhot arvostellaan sellaisella tunnuksella varustettuina, josta ei käy ilmi perhon sitoneen kilpailijan henkilöllisyys. Yksittäinen perho voi saada tuomarilta pisteet 1 – 25. Pisteytys jaetaan luokkiin: 1 – 5  Välttävä, 6 – 10  Tyydyttävä, 11 – 15  Hyvä, 16 – 20 Kiitettävä, 21 – 25 Erinomainen. Yksi perho voi saada maksimissaan yhteensä 100 pistettä.

9.2.§ Arviointikriteerit. Yksityiskohtaiset arviointikriteerit on koostettu SM-perhonsidonnan tuomariston/kilpailijoiden ohjeisiin.

9.3.§ Kilpailijoiden paremmuus ratkaistaan sarjoittain vertaamalla kilpailussa sidottujen perhojen yhteenlaskettua pistemäärää. Mikäli useamman kilpailijan pistemäärä on sama, ratkaisee paremmuuden tuomariston etukäteen määrittelemän, vaatimustasoltaan haastavimman perhon pistemäärä.  Jos nekin ovat samoja ratkaistaan paremmuus uudelleenarvioinnilla, jossa ovat arvioitavina vain samaan pistemäärään päätyneiden kilpailijoiden sidokset.

10§ Kilpailuperhoja ei palauteta, vaan ne jäävät järjestävän seuran omaisuudeksi.

11§ Kilpailuperhot arvostellaan heti niiden valmistuttua.

12§ Kilpailun tuomaristo koostuu neljästä tuomarista ja päätuomarista. Tuomariston kokoonpano voi vaihtua eri sarjoissa. Tuomarineuvosto koostuu tuomaristosta ja kahdesta arvotusta yleiseen sarjaan ja/tai lohiperhosarjaan kuuluvasta kilpailijoiden edustajasta.

13§ Osanottomaksuista sovitaan vuosittain SVK:n ja järjestävän seuran kesken.

14§ Sitovat ilmoittautumiset hoidetaan järjestäjän ilmoittamaan aikaan mennessä maksamalla osanottomaksu järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Jälki-ilmoittautuneilta peritään 10 €:n lisämaksu. Maksun lisätietoihin on merkittävä seuran nimi, osanottajien määrä sarjoittain ja joukkueiden määrä. Osallistujien nimet ja joukkueet tulee ilmoittaa järjestäjille. Lisäksi on ilmoitettava, missä sarjassa kilpailija osallistuu joukkuekilpailuun.

15§ Protestit on jätettävä kirjallisena viimeistään 15 minuutin kuluessa kilpailun johtajalle kyseisen jakson kilpailuajan päättymisen jälkeen. Protestimaksu on 50 € ja se palautetaan, mikäli protesti menee läpi. Tuomarineuvosto käsittelee protestit välittömästi kilpailun päätyttyä.

15.1§ Mahdolliset kilpailujen tuomaritoiminnassa tai tuloslaskennassa tapahtuneet virheet oikaisee kilpailujen järjestäjä, tuomarineuvosto tai tarvittaessa SVK. Vetoomuksen tuomaritoiminnassa tai tuloslaskennassa tapahtuneen virheen korjaamisesta voi tehdä kilpailija tai kisaorganisaatioon kuuluva henkilö.