Katiskakalastus

Katiska kuuluu sulkupyydyksiin, jossa kala on tarkoituksena johtaa nielun kautta pyydykseen sisälle. Nykykatiskoissa rautalankaverkon on syrjäyttänyt PE-havas ja teräsverkko. Katiskaan ei välttämättä tarvitse enää tehdä erillistä runkoa, vaan teräsverkko toimii itsekantavana.

Katiskakalastus

Katiskoita on erilaisia. Perinteinen sydämen muotoinen katiska on saanut vuosien saatossa rinnalleen neliskanttisia, moninieluisia sekä kasaan taitettavia malleja. Erityisesti kasaan taitettavat, helposti liikuteltavat ja puhdistettavat muovipinnoitteiset katiskat ovat saaneet suuren suosion helppokäyttöisyytensä vuoksi.

Saaliskalojen pyytäminen

Katiska soveltuu erityisesti hauen, ahvenen ja särkikalojen sekä talvella mateen kalastukseen. Erityisesti kutu- tai syönnösvaelluksella olevat kalat sopivat katiskalla pyydettäväksi. Lisää tehoa, etenkin kutuajan ulkopuolella tapahtuvaan kalastukseen, saa laskemalla katiskat turojen viereen. Myös katiskan naamioimista kuusen oksilla kannattaa kokeilla.
Ahvenen pyyntiin soveltuu parhaiten melko tiheäsilmäinen katiska, jossa on useampi kalapesä ja nielujen ylä- ja alaosissa kynnykset. Tavallisista yksipesäisistä katiskoista ahvenet karkaavat herkästi. Kutuahvenia katiskaan houkutellaan laittamalla havuja katiskan päälle tai nielun sivulle. Kesäaikana voi kokeilla katiskan sisälle laitettavaa, kohon varassa riippuvaa vilkkua, jota kohonaru aallokossa heiluttaa.

Myös särkikatiskassa on hyvä olla vähintään kaksi nielua ja kalapesää, mutta johdeaitaa ei välttämättä tarvita. Kutuajan jälkeen särkisaaliita voidaan lisätä merkittävästi sopivilla syöteillä, kuten leivällä, ryyneillä tai kaupasta saatavilla houkuttimilla.

Madesaalista katiskassa lisää nielun eteen kiinnitetty, valkoiseksi maalattu seiväs tai levy. Ennen kutua mateita katiskaan houkuttelevat sinne syöteiksi jätetyt särjet.
Katiska viritetään pyyntiin nielu ja aita rantaa tai muuta luonnollista estettä päin. Jos katiska ei uppoa veteen kokonaan, tulee sen nielu vedenpinnan yläpuolelta sulkea. Tämä koskee myös säilytyksessä olevia katiskoja. Näin eivät riista- ja muut eläimet voi joutua pyydykseen.

Kalapaikat

Hyviä katiskapaikkoja hauen pyynnissä ovat ruovikon reunat ja heinikoissa heinistä paljaat alueet. Ahventa kannattaa kalastaa kutuaikana karikoiden reunoista, pohjakasvillisuuden seasta. Särjen tavoittaa kutuaikana purojen suilta ja rantavesistä vesikasvillisuuden seasta. Madetta katiskalla saa perinteisiltä mateen kutupaikoilta kutuaikana.

Hoitokalastusta katiskalla

Helppokäyttöisyytensä vuoksi katiska soveltuu hyvin osaksi pienempien järvien hoitokalastusta. Katiskan etuihin voidaan lukea myös se, että petokalat voidaan vapauttaa takaisin veteen vahingoittumina.