MM-TUULASTUKSEN SÄÄNNÖT

MM-TUULASTUKSEN SÄÄNNÖT, päivitetty 23.11.2023

1 § MM-tuulastuskilpailut ovat avoimet kaikille eri maiden tuulastuksen harrastajille.

2 § Kilpailussa on yksi yleinen venekuntakohtainen sarja. Miehistön lukumäärää on vapaa.

3 § 
Kilpailualueella harjoittelu on kielletty seitsemän (7) vuorokauden (alkaen klo 00:00) aikana kilpailun alkamiseen saakka. Kiellon aikana ei saa tuulastaa eikä kyseisiä välineitä saa olla veneessä mukana. Kilpailualueeseen saa kuitenkin valolla tutustua.

4 § 
Kilpailussa hyväksytään kaikki lain sallimat kalalajit. Saaliiksi saatu kala edellytetään tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Kilpailussa sovellettavat alamitat:
– Hauki 50 cm
– Kuha 42 cm
– Lohikalat 61 cm
Lakisääteisesti alamittaisen kalan tuominen punnitukseen johtaa kilpailusuorituksen hylkäämiseen. Kilpailun punnitukseen tuodut kalat, jotka eivät täytä näiden sääntöjen kohdassa 4 mainittuja alamittoja, mutta täyttävät kalastuslain määräämän alamitan, ei punnita. Kalat punnitaan kokonaisina.

5 § Pyyntitapana hyväksytään vain perinteinen tuulastus atraimella. Jousen, harppuunan, iskukouran yms. käyttö on kielletty. Saaliskalat tulee tainnuttaa ja verestää välittömästi. Valaisimen käytössä ei ole rajoituksia. Sähkömoottorin käyttö on sallittu vain siirtymiin, eli silloin kun ei tuulasteta. Muiden moottoreiden käyttö kielletty. Kisaveneissä tulee olla jonkinasteiset kulkuvalot, kun siirrytään paikasta toiseen. Tuulastusvalon sytyttäessä voidaan kulkuvalot sammuttaa.
Kisan ajaksi suositellaan pelastusliivien tai muun kelluntavarusteen käyttöä.

6 § Niillä kilpailijoilla, joille laki vaatii, on oltava valtion kalastonhoitomaksu suoritettuna, järjestäjät velvoitetaan tarkastamaan.

7 § 
Kilpailukortti on ehdottomasti palautettava kilpailun jälkeen kilpailukeskukseen. Kilpailija vastaa kilpailukortin palauttamatta jättämisen laiminlyönnin takia käynnistettyjen, aiheettomien etsintöjen kustannuksista.

8 § Kaikilla veneissä olevilla tulee olla kelluntavälineet. Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan ja ovat vastuussa sääntöjen noudattamisesta.

9 § Kilpailuveneiden minimietäisyys toisistaan on 10 m (poissulkien hätätilanne ja lähtö- ja maalialueella liikuttaessa).

10 § Kilpailijakokous puolituntia ennen kilpailun alkua, johon on vähintään yhden veneessä olevan osallistuttava (mahdolliset lisärajoitukset).

11 § Kilpailijat saavat kartan, jossa näkyy kilpailualueen rajat, ja mahdolliset rantautumispaikat. Kilpailualueelta poistuminen kilpailun aikana katsotaan keskeyttämiseksi, ja suoritus hylätään.

12 § Kilpailuaika ilmoitetaan kilpailukutsussa. Lähtö tapahtuu yhteislähtönä lähtömerkistä ja paluu järjestäjän osoittamalle punnituspaikalle, rantautuminen muualle katsotaan keskeyttämiseksi.

13 § 
Kilpailun tai punnituksen aikana vahvasti alkoholin vaikutuksen alaisena esiintyminen aiheuttaa suorituksen hylkäämisen.

14 § 
Kilpailussa on kolmijäseninen tuomarineuvosto, joita yksi on järjestäjien nimeämä ja kaksi kilpailijoiden keskuudesta. Protestiaika on 15 minuuttia punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston päätöksestä ei ole valitusoikeutta. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

15 § 
Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.